Es constituirà una taula de treball per recuperar l'equilibri el Delta de La Tordera i de les platges

Última revisió 12-12-2019 23:12
17/03/2017

L'Ajuntament va aprovar anit en el ple ordinari del mes de març la creació d'una taula de treball sobre el Delta de La Tordera per estudiar i redactar un pla d'actuació integral de la recuperació del Delta de La Tordera, de la Platja de la Conca i de La Punta de La Tordera, i de la platja d'Abanell de Blanes. La proposta del govern municipal, JXM, ERC, PDeCAT i CUP, es va aprovar per unanimitat amb el suport de l'oposició, PSC i PP.

La proposta de creació d'una taula de treball té com a objectiu redactar un pla d'actuació integral de recuperació del Delta de La Tordera, de la Platja de la Conca i de la Punta de La Tordera, així com de la platja d'Abanell de Blanes. La iniciativa contempla que aquest pla proposi quines han de ser les accions que s'han de portar a terme per retornar l'equilibir al Delta de La Tordera i les platges, així com que coordini les figures de planejament i protecció conjunta d'aquest espai natural.

La proposta aprovada ahir aposta perquè a la taula de treball hi hagi representació dels ajuntaments de Malgrat de Mar, Blanes, Tordera i Palafolls, així com de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Direcció General de Costes de la Generalitat, la Demarcació de Costes de l'Estat espanyol a Catalunya, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, l'Observatori de la Tordera, entitats mediambientals i els propietaris dels càmpings afectats a banda i banda del riu.

La proposta aprovada

El Delta de La Tordera és una àrea de 312,22 hectàrees que s'estén entre els municipis de Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls. Malgrat l'estat d'alteració de les seves característiques naturals, segueix suposant un hàbitat de gran interès per diferents espècies de fauna i un gran suport al moviment de les aus en els seus fluxos migratoris. En aquest sentit cal destacar que la llera i desembocadura de la Tordera es troba inclosa dins els espais que conformen la Xarxa Natura 2000.

Tanmateix, l'equilibri i l'adequada gestió del curs fluvial en el seu tram baix és també imprescindible per a la dinàmica litoral, ja que el riu Tordera proporciona el sediment que nodreix les platges de l'Alt Maresme i Blanes.

En la darrera dècada, tan les platges de l'entorn de la desembocadura de la Tordera a Malgrat com la Platja de S'Abanell, dins del terme municipal de Blanes, han patit un greu problema d'erosió que, en els darrers anys, s'ha accentuat encara més i cronificat en el temps, formant part de l'agenda social i turística d'ambdós municipis la gestió, a cada temporada d'estiu, del problema de manca de sorra en aquestes platges.

Les platges, a banda d'un ecosistema natural en si mateix i d'un espai d'oci per a la població, exerceixen una funció natural de protecció de les terres situades just darrera del sistema dunar. La pèrdua d'aquesta funcionalitat per part de les platges té conseqüències negatives per a les infraestructures i establiments localitzats a primera línia de mar.

En els darrers anys, per tal de fer front a la regressió de la costa en aquest entorn del Delta, s'han dut a terme actuacions successives per part de les Administracions i d'altres a títol particular, ja sigui fent aportacions de sorra mitjançant l'ús d'un vaixell draga, ja sigui instal·lant espigons i esculleres. Totes aquestes actuacions s'han realitzat en anys diferents, en enclavaments diferents, mitjançant estratègies i sistemes també diferents, amb la voluntat de recuperar platja o de protegir instal·lacions. Tanmateix moltes d'aquestes actuacions han acabat essent perjudicials per a l'objectiu que perseguien.

Grups d'experts han estudiat el què succeeix al Delta i conclouen en diferents solucions estructurals per arranjar el problema de la pèrdua de sorra de la platja i que suposen canvis de gestió i actuacions en la zona del Delta.

Atès que l'afectació de les diferents mesures que es proposen des de l'àmbit científic afecten a diferents administracions, municipis i propietats, se'n deriva la necessitat de crear un lloc de trobada on coordinar accions, mètodes i finançament de les actuacions.

L'actual situació de degradació i pressió constant dels actors públics i privats sobre l'espai deltaic fa necessari la planificació conjunta i territorial de l'espai, la coordinació de les actuacions, així com les accions de sensibilització natural i, en definitiva, la potencial recuperació de les funcions del Delta.