Es col·locaran nous aparells per fer exercici a l'aire lliure en el Camp de la Figuera i avinguda Mediterrània

Última revisió 27-10-2022 14:24
27/10/2022

L’Ajuntament instal·larà nous aparells per a practicar cal·listènia -per fer exercici físic amb barres, aprofitant exclusivament el pes del cos-  en la plaça del Camp de la Figuera i al xamfrà entre l'avinguda Mediterrània i el carrer Sant Elm. Avui la Junta de Govern Local ha aprovat els plecs de condicions per a la contractació de compra i instal·lació dels nous aparells. 

L'Ajuntament continua ampliant la xarxa d'instal·lacions esportives a parcs i espais públics amb l'objectiu de promoure l'exercici físic a l'aire lliure i fomentar els hàbits saludables. Els aparells actuals de la plaça del Camp de la Figuera es renovaran amb un element d'espatllera o escala sueca, un monkey bar, tres paral·leles altes, dues paral·leles baixes, una barra vertical, dos bancs d'abdominals, un doble hanstand bar, una paret sueca, una barra doble paral·lela i un panell d'informació de directrius tècniques. 

En el terreny de l'avinguda Mediterrània a tocar amb el carrer de Sant Elm es col·locaran un element d'espatllera o escala sueca, un monkey bar, dues paral·leles altes, dues paral·leles baixes, una anella de gimnàstica, un banc abdominal, un element pòdium, dues barres verticals, una malla d'escala, una corda d'escalada, una paret sueca i un panell d'informació de directrius tècniques. 

El pressupost de licitació dels aparells és de 54.340,17 euros. 

La cal·listènia és un sistema d'exercici físic, en el qual s’exercita la musculatura. Cada cop hi ha més persones que practiquen aquesta modalitat esportiva a l’aire lliure. Les actuals àrees de cal·listènia en l’espai públic tenen una antiguitat superior a la vida útil de les estructures i elements instal·lats. Per això, és necessària la renovació d’aquestes àrees i, tanmateix, per la demanda de practicants d’aquest esport, es requereix l’adaptació de nous espais amb aquest tipus d’elements esportius.

Camp de la Figuera
Imatge actual dels aparells de cal·listènia del Camp de la Figuera. Foto: AjMalgrat.