En marxa la segona fase de la millora del carril bici de les avingudes Països Catalans i Costa Brava

Última revisió 27-10-2021 13:33
07/10/2021

Les obres de la segona fase del projecte de millora del carril bici de les avingudes Costa Brava i Països Catalans ja estan en marxa. A final de l'any passat, es va portar a terme les obres per millorar la xarxa de la vorera per a bicicletes i l'adaptació amb itinerari de vianants en aquests dos carrers, ja que alguns dels trams del carril bici estaven molt malmesos. En aquesta segona fase, els carrils ja arranjats es pinten, aquest cop de color vermell enlloc del verd que hi havia fins ara, i se senyalitzaran. 

Les tasques per pintar la xarxa ciclable van començar ahir dimecres. D'aquesta manera, el carril bici es converteix en una catifa vermella millorada i homogeneïtzada amb les xarxes ciclables del municipi, que ordena la convivència entre bicicletes i vianants a les voreres i entre bicicletes i vehicles a les cantonades. 

 

Manual de mobilitat de les xarxes ciclables

El govern municipal va aprovar al gener d'aquest any el manual de mobilitat de les xarxes ciclables de Malgrat de Mar. Es tracta d'un document elaborat pel departament de Mobilitat de l’àrea de la Policia Local que permetrà desenvolupar de forma adequada l’estudi de mobilitat de les xarxes de carril bici del municipi, amb la finalitat d’aconseguir la connexió total dels diferents recorregurts i la homogeneïtzació i manteniment de la senyalització. El manual neix de la necessitat de disposar d’un document tècnic per assolir específicament la homogeneïtzació i manteniment de la senyalització dels carrils bici. És un manual de recomanacions de criteri tècnic. 

L’objectiu és garantir la seguretat dels usuaris en la seva mobilitat en bicicleta pel municipi, dotant alhora també l’entorn de tots els equipaments de places d’aparcament per a bicicletes, connectant tota la xarxa de carrils bicis,  homogeneïtzant i mantenint la senyalització. Tot això, sota i amb ple respecte dels principis de seguretat, llegibilitat, linealitat, continuïtat, accessibilitat, convivència, qualitat i confort, durabilitat i manteniment, ecologia i economia, mínima invasió i finalment estètica.

El sotsinspector de la Policia Local i responsable del departament de Mobilitat, José Manuel Martínez, ha avançat que ara es treballa per redissenyar algunes de les rotondes del municipi per canalitzar el trànsit de vehicles per la part externa. Es pintarà una catifa vermella a la part exterior de la rotonda per protegir la circulació dels ciclistes.