El termini per demanar beques de llibres escolars s'obre dilluns i s'allargarà fins al 30 de juliol

Última revisió 12-07-2021 08:35
09/07/2021

La Regidoria d'Acció Social informa que a partir del pròxim dilluns 12 de juliol es poden sol·licitar les beques de llibres escolars en paper i en format digital del segon cicle d'Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria per al curs 2021-2022. El termini s'allargarà fins al 30 de juliol. La sol·licitud s'ha de fer a través de la web municipal. En cas de no disposar de recursos per fer-ho telemàticament, es podrà fer presencialment a l'Àrea de Serveis Personals a Can Feliciano amb cita prèvia. 

Les beques per a l'adquisició dels llibres escolars estan adreçades a famílies que pateixen una situació econòmica precària amb l'objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa, la no discriminació i actuar com a element compensador de les desigualtats personals, socials i econòmiques de les famílies. 

Els requisits per poder sol·licitar-les són els següents:

 

  1. Estar empadronades al municipi de Malgrat de Mar.
  2. Els menors d’aquestes famílies, que cursin estudis d’ensenyaments obligatoris.
  3. Estar matriculat a una escola de Malgrat de Mar pel curs 2021-2022. Excepte aquells en que la plaça sigui atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per Necessitats Educatives Especials.
  4. El saldo bancari de la unitat familiar a dia 24 de cada mes de l’any de la convocatòria,  ha de ser inferior a :

-Família amb un infant:   1.000,00€

            -Família amb 2 infants:   1.500,00€

            -Família amb 3 infants:   2.000,00€

            -Família amb 4 infants:   2.500,00€

Si el superen l’import indicat, no es valorarà la documentació  i es denegarà l’ajut.

  1. Presentar la sol·licitud en el termini i  forma establert en la convocatòria  anual, mitjançant el formulari disponible a la web de l’Ajuntament de Malgrat  de Mar (www.ajmalgrat.cat).
  2. Poden optar a aquests ajuts les famílies amb ingressos insuficients ja sigui perquè han perdut la feina, que tenen dificultat per accedir oferta laboral,  o han vist reduïdes les seves possibilitats d’aconseguir un lloc de treball donada la situació de paràlisi econòmica en general. Poden optar les famílies que no superin uns ingressos mensuals màxims de:

 

Unitat familiar                                             Ingressos mensuals   

Un adult i un infant menor de 16 anys                1.070,59 €

Un adult i dos infants                                          1.317,65 €

Un adult i tres infants                                          1.564,69 €

Dos adults i un infant                                          1.482,35 €

Dos adults i dos infants                                       1.729,41 €

Dos adults i tres infants                                       1.976,45 €

Tres adults i un infant                                          1.894,11 €

Tres adults i dos infants                                      2.141,17 €

Tres adults i tres infants                                      2.388,21 €

 

 

La Regidoria d'Acció Social va atorgar a 156 famílies un import total de 39.550,90€ en ajuts per l’adquisició de llibres escolars del segon cicle d'Educació Infantil,  Primària i Secundària Obligatòria per al curs passat, el 2020-2021.

 

Tota la informació sobre aquestes beques i per fer el tràmit aquí.

El termini per sol·licitar l'ajuda és del 12 al 30 de juliol. Foto: AjMalgrat.
El termini per sol·licitar l'ajuda és del 12 al 30 de juliol. Foto: AjMalgrat.