Ajut per reforçar el Servei Local d'Ocupació per fer front a l'impacte de la COVID-19 en el mercat de treball

Última revisió 24-08-2020 12:13
24/08/2020

La Junta de Govern Local també va aprovar l’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona de reforç extraordinari del Servei Local d’Ocupació. L’Ajuntament rebrà 6.539,04 euros en dues anualitats. 

La Diputació de Barcelona va aprovar el 30 de juliol el fons de prestació de reforç extraordinari dels serveis locals d’ocupació en el marc del Pla ‘Xarxa de Governs Locals de l’any 2020’. Aquest fons d’ajudes està pensat per poder ampliar les plantilles del serveis locals d’ocupació per assegurar així la prestació del servei i atendre les demandes de les persones en situació d’atur i de les empreses amb necessitats de cobertura de llocs de treball. dels serveis locals d’ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX) per fer front a l’impacte de la COVID-19 en el mercat de treball.

 

Altres acords de junta

La Junta també va aprovar dijous passat l'acceptació de la concessió de 28.339,36 euros del fons de prestació Finançament d'activitats educatives, esportives i juvenils del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 de la Diputació de Barcelona. El Catàleg inclou enguany fons per assegurar al continuïtat dels serveis municipals d’educació, esports i joventut, fent esment especial a facilitar l’accés als col·lectius més vulnerables, els quals a causa de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i els seus efectes socials, poden estar patint una major situació de desavantatge i desvinculació de l'activitat educativa, esportiva i de joventut. En el cas de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a través de les diferents regidories, organitza i dóna suport a les activitats educatives, esportives i de joventut, entesos com a recursos actius per a la compensació i l’equilibri social de la població. Entre els principals projectes desenvolupats per l’Ajuntament hi ha el projecte PROA, el Juliol Jove i el Casal d’Estiu municipal, així com també el suport i la col·laboració en els casals d’estiu i tecnificacions esportives organitzades per les entitats locals.