Ple ordinari del mes de juliol, aquest dijous

Última revisió 12-12-2019 23:09
16/07/2018

El ple de l'Ajuntament celebra aquest dijous, dia 19, a les set del vespre la sessió ordinària d'aquest mes de juliol.

L'ordre del ple és la següent:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, celebrades els dies 7 i 28 de juny de 2018.

2. Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.

3. Dació de compte de l'informe de morositat corresponent al 2n. trimestre de 2018.

4. Aprovació del Compte General de l'exercici 2017

5. Expedient de modificació pressupostària, mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

6. Valoració de llocs de treball que s'incorporen a la RLT del 2018

7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball.

8. Modificació de la plantilla orgànica de l'Ajuntament.

9. Determinació, característiques i retribucions del personal eventual.

10. Aprovació de la rectificació de l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament, a 31.12.2017.

11. Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de Solidaritat.

12. Aprovació Inicial de l'Estudi de Mobilitat Urbana de Malgrat de Mar.

13. Moció del GPM PDC Declaració del Dia de l'Alliberament Fiscal.

14.Dació de compte dels Decrets de l'Alcaldia 1101 a 1699/2018.

15. Precs i preguntes

Ple ordinari del mes de juliol
Ple ordinari del mes de juliol