La Guia dels Drets i Deures del Contribuent 2009

Última revisió 14-01-2020 15:58
23/01/2009

L'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament posa a l'abast de la ciutadania la Guia dels Drets i Deures del Contribuent 2009 amb l'objectiu de ser una eina útil per entendre d'una manera ràpida i fàcil la gestió dels tributs. La guia es pot consultar des d'avui a través de la plana web municipal.

La guia inclou el calendari fiscal, informació sobre els principals impostos i taxes, sobre els compromisos que l'administració adquireix amb el contribuent, la forma de fer efectius els pagaments i també la domiciliació de tributs, els pagaments fora de termini, els certificats de pagament i duplicats de notificacions i la devolució d'ingressos indeguts.


Si cliqueu a sobre del document adjunt podreu consultar i descarregar la guia sencera.

La Guia dels Drets i Deures del Contribuent 2009
La Guia dels Drets i Deures del Contribuent 2009

Documents adjunts