Impost sobre Vehicles : Canvi de domicili del permís de circulació i/o conducció

Per a canviar el domicili que figura a la llicència de conducció, els titulars dels quals resideixin o vinguin a residir a Malgrat de Mar.

Òrgan administratiu responsable: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Qui el pot demanar?

Aquelles persones que hagin canviat de domicili dins de Malgrat de Mar o aquelles que s'hagin empadronat a Malgrat de Mar.

Quan es dóna resposta?

Màxim 2 mesos

Quina documentació es lliura? Còpia de la sol·licitud

Sentit del silenci administratiu? Desestimatori

Documentació necessària?

 En cas de canvi de domicili al permís de conducció: DNI original, Certificat o volant d'empadronament

 En cas de canvi de domicili al permís de circulació: DNI original, Certificat o volant d'empadronament, Documentació original del vehicle, Últim rebut pagat de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del municipi on estava empadronat.Canals de tramitació

PresencialmentOrganisme de Gestió TributàriaCarrer del Carme, 7308380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 13:01