Confirmació de la residència a estrangers comunitaris o amb autorització de residència permanent

Comprovació als estrangers comunitaris o amb autorització de residència permanent que els darrers 3 o 5 anys no han fet cap moviment dels seus respectius documents, comunicat per l’INE, als efectes de confirmar la seva residència efectiva a Malgrat de Mar.

Òrgan administratiu responsable: Estadística

Qui el pot demanar?

Tota persona física, major d'edat no comunitària sense residència permanent dos anys empadronats a Malgrat de Mar, estrangers no comunitaris amb targeta de residència o passaport vigent. Menors d'edat hauran de venir els pares o el seu representant legal.

Quan es dóna resposta?

Immediata

Documentació necessària?

 Original i fotocòpia d'un dels documents següents que acreditin la representació: passaport compartit, extracte literal de naixement, llibre de familia amb la inscripció del menor o sentència judicial atorgada la custòdia.

 Original en vigor i fotocòpia del DNI del representant legal.

 En el cas de ser representat: original i fotocòpia dels poders notarials i DNI.

 En el cas de renovació de targeta: original i fotocòpia del permís de residència justificant de la renovació.

 Original en vigor i fotocòpia del permís de residència o passaport.

 Carta de l'Ajuntament, si l'ha rebut amb el pre-avís de confirmació.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-08-2019 14:38