Gestió integrada de Plagues (GIP)

 

La gestió integrada de plagues (GIP) té com objectiu el desenvolupament de plantes sanes utilitzant processos respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones. Per això, promou mecanismes naturals de control de plagues, malalties i herbes espontànies (males herbes) amb la possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris de manera mínima i raonada, tot cercant la més baixa alteració dels ecosistemes.

Per explicar millor la forma d’actuació en la gestió integrada de plagues (GIP) posem l’exemple d’una piràmide (VEURE GRÀFIC), en la base de la qual es troben totes les mesures preventives, les indirectes: selecció d’espècies adaptades, mesures culturals, mesures per afavorir la fauna auxiliar… Totes aquestes mesures són la base i la prioritat en el control de les plagues i malalties.

El següent nivell el constitueixen les mesures per a l’avaluació de risc, fonamentals en l'estratègia GIP, entre les quals es troben el seguiment de l’evolució de les plagues i de la fauna auxiliar. Aquest seguiment és una eina imprescindible per poder dur a terme estratègies de control ja que permeten detectar a temps les infestacions i veure’n l’evolució.

Finalment, un cop aplicades les mesures preventives, si es detecta presència de qualsevol plaga, s’apliquen les mesures curatives, les directes. Aquestes es divideixen en mesures alternatives al control químic (biològic, biotecnològic i físic) que engloben un conjunt de tècniques més respectuoses, i mesures de control químic (fitosanitaris), les quals  constitueixen l'última alternativa en el control de la plaga o malaltia.

A Malgrat, des de 2009,  treballem sense aplicar cap tipus de substància química, siguin adobs, siguin productes fitosanitaris, sota cap concepte. En el moment en què un exemplar o espècie de plantes, pateix una plaga o malura que fa perillar la seva supervivència, plantegem totes les possibles solucions per minimitzar el problema, fins i tot l’eliminació de l'individu.

Quan la plaga o malura pugui afectar  la salut de les persones, és el cas de la vespa asiàtica, es valoren totes les possibilitats però es realitzarà la més efectiva encara que sigui amb productes químics, com està succeint en l’actualitat en aquest cas concret.

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-06-2021 13:40