Envelliment actiu

La Regidoria de Gent Gran té com a objectiu representar i vetllar per tots els ciutadans i ciutadanes que formen part d’aquest col·lectiu donant resposta a les seves necessitats i interessos. La vellesa és una etapa més de la vida la qual ha de resultar tan rica i positiva com qualsevol altre. Per això és important procurar per l’autonomia i la participació de totes aquestes persones que avui en dia representen un 20% de la nostra ciutadania.

Plans i actuacions

És molt important que la gent gran sàpiga que té veu i es continuï sentint part activa del poble per això intentem treballar a partir de projectes i actes organitzats des de la pròpia regidoria o conjuntament amb altres entitats del poble que donen un servei a la tercera edat amb l’objectiu d’aconseguir un poble més amigable i conscienciat amb les necessitats de tots els seus veïns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer de Can Feliciano, s/n 08380 - Malgrat de Mar

93 761 43 86

Responsable polític