Campanya de poda 2022

 

Si deixem créixer els arbres lliurement, en equilibri, aconseguirem tenir arbres més sans, que combaten millor les plagues d'insectes i fongs; arbres més forts i resistents.
En un entorn urbà hi ha diferents factors que condicionen el lliure creixement dels arbres i és per això que hem de fer tasques de control del seu desenvolupament. Una d'aquestes tasques és la poda. La poda d'un arbre és l'eliminació de branques o parts d'aquestes seguint uns criteris tècnics i uns objectius ben definits segons cada exemplar, situació o espècie. Els objectius que volem assolir amb els treballs de poda són:

  • Reduir el risc per trencament de branques o tronc que podrien provocar danys a persones o béns.
  • Aconseguir una estructura i desenvolupament de l'arbre adient al seu entorn (gàlib a vorera i espai de trànsit i aparcament, proximitat a façanes, servitud de fanals, pas de vianants, senyalització de trànsit, etc.).
  • Augmentar i aconseguir el major valor estètic tant de l'arbre com de l'entorn.
  • Augmentar i aconseguir la major superfície d'ombra possible.
  • Minimitzar les molèsties al ciutadà per plagues i malalties.

Cada any, durant els mesos d'hivern, es realitzen els treballs de poda de l'arbrat. Aquest any 2022 es podaran al voltant de 1000 arbres, un 20% del total de l'arbrat de titularitat pública.

El tipus de poda que generalment requereix un arbre en els carrers i places és la que anomenem poda de manteniment. Aquesta poda té com a objectiu respectar la biologia de l'arbre i la seva estructura. Sovint passa desapercebuda pel ciutadà per què s'eliminen tan sols les branques més baixes, les seques i trencades, les que interfereixen amb algun servei (fanals, senyals...), les perilloses amb risc de fractura o les que creixen en direcció a les façanes. Actualment, aquest tipus de poda és la que realitzem en la gran majoria dels arbres i representa el 98% del total dels exemplars podats anualment.

Realitzar podes menys agressives i deixar que els arbres creixin respectant la seva forma, el seu port natural, és aconseguir augmentar el verd del nostre poble. El fet que els arbres siguin grans no s'hauria d'interpretar com una molèstia o un risc potencial. Un carrer amb una bona cobertura verda és sinònim de bona qualitat de vida produïda pels beneficis que ens aporten els arbres:

  • Les seves fulles contribueixen a la millora de la qualitat de l'aire, ja que retenen gasos i partícules contaminants en suspensió. També generen una part de l'oxigen que necessitem per viure.
  • Ofereixen ombra i absorbeixen el soroll derivat del trànsit a la calçada i de l'activitat urbana.
  • Són espai de refugi per ocells i insectes, fet que col·labora en millorar la salut ambiental de la ciutat.
  • Contribueixen a regular el cicle de l'aigua pel fet d'ajudar a reduir el volum d'aigües d'escorrentia.
  • Milloren la qualitat de vida i el benestar de les persones, oferint-nos uns beneficis socials importants. S'obtenen espais més acollidors, amables i els embelleixen amb canvis cromàtics al llarg de l'any.

Una poda excessiva a l'arbrat té com a conseqüència una major brotada durant la propera estació vegetativa, provocant més incomoditats als ciutadans amb la realització de noves podes i possiblement més nombre de plagues i malalties.
Malgrat tot, tenim carrers i places amb arbres de gran desenvolupament que, amb uns criteris tècnics diferents dels actuals, van ser plantats sense tenir en compte que no se'ls podia oferir l'espai que necessitaven. En aquest cas ens veiem obligats a dur a terme un altre tipus de poda anomenat brocada. La poda de brocada és una actuació molt severa on no es respecta l'estructura natural de l'arbre. Consisteix a reduir dràsticament la capçada, com a mínim en un terç, eliminant la totalitat de les branques. Aquesta poda, anualment practicada per la dificultat de mantenir les capçades reduïdes, produeix un afebliment de l'arbre. Redueix la seva capacitat de reacció i disminueix la seva vida potencial. Les ferides que es produeixen constantment per aquesta poda tan agressiva, és aprofitada per plagues i fongs que ataquen constantment les fulles i la fusta. En conseqüència es produeixen putrefaccions interiors que generen cavitats greus les quals fan perillar l'estabilitat mecànica de l'arbre.
En l'actualitat aquest tipus de poda la realitzem en un 2% del total dels exemplars.

Si voleu conèixer les espècies i els llocs on realitzarem els treballs de poda durant aquest hivern de 2022, clica AQUÍ.

Els arbres són éssers vius que creixen i canvien en el temps. Amb les tasques de manteniment de poda que realitzem, modifiquem el seu desenvolupament i estructura natural. És per aquest motiu que ens veiem obligats a realitzar una revisió periòdica, com a mínim 1 cop a l'any, per tal de valorar el seu estat global (l'estat mecànic, fisiològic, patològic, ornamental...). Amb aquesta avaluació visual de l'arbrat (AVA) intentem evitar possibles riscos per a persones o béns produïts per trencaments i caigudes de branques. Un cop realitzada, si no es detecten problemes importants, cada exemplar, entra en la planificació bianual de poda programada si és que requereixi aquesta planificació. En el cas de trobar algun exemplar que representi algun tipus de risc es determina i planifica tècnicament la forma d'actuar (poda, tala i reposició...).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-01-2022 19:15