Biodiversitat

 

El concepte biodiversitat: bio- (del grec "bios"; vida) i diversitat (del llatí "Diversitas"; varietat).

La definició més estesa ens l'ofereix el Conveni sobre Diversitat Biològica de 1992, on es diu que la biodiversitat és la variabilitat d'organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre altres, els ecosistemes terrestres i marins i altres sistemes aquàtics, i els complexos ecològics dels quals nosaltres en formen part. La biodiversitat abasta, per tant, l'enorme varietat de formes mitjançant les quals s'organitza la vida. Inclou totes i cadascuna de les espècies que cohabiten amb nosaltres al planeta, siguin animals, plantes, virus o bacteris.

Quins són els beneficis de comptar amb una biodiversitat rica? Ens proveeix d'aliments, medicaments, matèries primeres, recursos i energia per assegurar la supervivència d'humans, animals i plantes. Ens garanteix serveis del quals no podem prescindir: regulació de la qualitat de l'aire i del clima, la purificació de les aigües, el control de l'erosió i dels desastres naturals, i la pol·linització, entre molts d'altres.

 Així que, com més rica és la biodiversitat, més possibilitats de supervivència tenim tots els  que vivim al planeta. Som més resilients, és a dir, tenim més oportunitats d’adaptar-nos als  canvis.

Per tot això i perquè la biodiversitat ens ajuda també a mantenir el nostre poble més habitable, és tan important que la millorem, i l’acceptem i la respectem.

La forma amb què estem treballant per introduir i potenciar la biodiversitat en els nostres espais verds es centra en accions per naturalitzar l’espai públic; la sembra, amb espècies autòctones dels peus dels arbres i de diferents franges en passeigs; la sega diferenciada dels talussos, prats i gespes; la plantació del màxim nombre d’espècies diferents que potenciïn refugi, aliment i lloc de posta per a molts insectes i petits mamífers; l’eliminació del concepte de mala herba pel de planta espontània i escollir i retirar-la el mínim possible, la gestió de les restes vegetals com a compost en superfície per a millora de l’estructura i fertilitat del sòl.... Totes aquestes accions, i d’altres que anirem realitzant,  van a favor de la natura i pretenen crear l’equilibri tant necessari que requereix un ecosistema per funcionar.

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-06-2021 13:34