Beneficis que ens proporcionen els espais verds

 

Els parcs, places i jardins són espais de natura dins del nostre poble. Tenen una importància vital per els habitants, la flora i la fauna que hi viuen i interactuen entre ells. La vegetació urbana equilibra les condicions ambientals i ofereix un conjunt de beneficis que milloren la qualitat de vida i la salut dels que hi vivim. Si amb tot, procurem gestionar-los d’una forma més sostenible i saludable, i entre tots els respectem, els guanys mediambientals podran ser encara més amplis.

També les zones verdes són espais que, per la seva configuració d’ombres i humitat, poden proporcionar confort tèrmic a la població, especialment a les persones vulnerables. En el context de canvi climàtic actual, amb episodis climàtics extrems com les onades de calor i amb el fenomen d'illa de calor, fa preveure un increment de les temperatures als entorns urbans. Els espais verds poden ajudar a mitigar aquests fenòmens  i es consideren actualment refugis climàtics en l’entorn urbà.

Alguns dels principals beneficis que ens aporten els espais verds:

 • Capturen la pols i les partícules contaminants suspeses en l'aire.
 • A través de la fotosíntesis alliberen oxigen a l'atmosfera i capten el diòxid de carboni que necessiten per créixer.
 • Disminueixen la contaminació acústica en els carrers.
 • Redueixen els processos d'erosió del sòl.
 • Regulen el nivell d'humitat de l'ambient i incrementen el confort urbà (insolació, ombres, colors i olors). Refugis climàtics.
 • Redueixen la insolació i l’efecte d'illa de calor.
 • Equilibren el cicle de l'aigua.
 • Redueixen el consum energètic dels edificis.
 • Generen connectivitat ecològica i biodiversitat.
 • Propicien relacions, socialització i la participació dels ciutadans.
 • Faciliten l'oci i l'esbarjo amb activitats de lleure.
 • Generen benestar físic i psíquic.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-07-2021 06:57