Alcaldia

Alcaldia coordina i lidera el desenvolupament de les actuacions de l’Ajuntament. L’alcalde presideix els òrgans de govern, la coordinació política i directiva i la coordinació de les relacions interadministratives

L’alcalde és el president de la Corporació i, com a tal, representa el municipi i en defensa els interessos

Responsable polític