Aigua de reg

 

L’aigua és un recurs cada cop més escàs, car i valuós. És per això que hem de ser molt curosos a l’hora de fer-la servir en qualsevol àmbit. El canvi climàtic està modificant les èpoques de pluges i les quantitats d’aigua acumulada durant el transcurs d’un any. La sequera típica dels mesos d’estiu en el nostre clima mediterrani, se’ns allarga més enllà d’aquesta època en períodes que poden durar fins i tot anys. Amb tot, l’abastament d’aquest recurs és prioritari per al consum de la població.

En els espais verds l’aigua és molt important ja que les plantes, com qualsevol altre ésser viu, la requereix per desenvolupar-se i sobreviure.

Per tal de reduir el consum d’aigua en la planificació de l'espai a enjardinar, seleccionem el major nombre d’espècies adaptades a la climatologia amb condicions de sequera i  les agrupem segons les necessitats hídriques per aportar a cada zona la quantitat necessària d'aigua. Els jardins sense reg, dels quals ja en tenim diferents exemples, són el cas més extrem d’aquesta adaptabilitat.

La vegetació no requereix que l’aigua que li aportem provingui de la xarxa d’aigua potable. Per aquest motiu, allà on ha estat possible, hem aprofitat i/o realitzat captacions de l’aigua de la capa del freàtic. Amb aquestes captacions s’està realitzant una xarxa de canonades que connectades, serveixen per proveir d’aigua els espais verds. El pla director de recursos hídrics, planeja les accions per dur a terme aquesta xarxa. El pots consultar AQUÍ.

Actualment, el 64% de la superfície, que requereix d’algun tipus de suport de reg, està regada amb aigua que prové de l'aqüífer del nostre subsòl.

La necessitat de realitzar un ús molt eficient d’un recurs tan preuat com l’aigua, ens obliga ha realitzar i adequar les instal·lacions de reg al màxim d’eficient i eficaç. La instal·lació de reg per goter i la telegestió de les programacions en són actualment la prioritat de gestió del nostre servei de manteniment.

Algunes dades de la infraestructura de reg instal·lada en els espais verds:

 

 

Relació d’emissors aeris i quilòmetres de tubs enterrat o tub de goter:

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-06-2021 08:51