Ple ordinari del mes de novembre, dijous

Última revisió 06-11-2023 14:49
06/11/2023

El ple de l'Ajuntament celebra aquest dijous dia 9 la sessió ordinària del mes de novembre a les 19 h. La sessió es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'ordre del dia de la convocatòria  és la següent: 

1. Lectura i aprovació, si escau dels esborranys de les actes de les sessions de data 5 d’octubre i de data 2 de novembre de 2023.

2.- Proposta de delegació d'atribucions del Ple a favor de la Junta i Alcaldia.

3.- Aprovar l'increment de tarifes per actualitzar els serveis d'auto-taxi en aplicació del procediment establert pel Decret 339/2001, de 18 de desembre.

4.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària 2023/11 mitjançant concessió de crèdit extraordinari.

5.- Donar compte de l’informe d’intervenció de data 2 d’octubre de 2023 en compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al tercer trimestre del 2023.

6.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 3162/2023 a la 3563/2023.

7.- Moció presentada per la CUP de suport a Palestina i condemna de les accions d'Israel.

8. Precs i preguntes

 

Sala de plens
Imatge d'arxiu de la sala de plens. Foto: AjMalgrat.