Termini de preinscripcions per a la Llar d'Infants Municipal Els Fesolets, del 5 al 14 de maig

Última revisió 20-04-2021 11:08
20/04/2021

La Regidoria d'Educació informa que el termini de preinscripcions per al curs 2021-2022 de la Llar d'Infants Municipal Els Fesolets s'obrirà el pròxim 5 de maig. Fins el dia 14 de maig, les preinscripcions es poden fer per correu electrònic o bé, presencialment amb cita prèvia. El centre oferirà 16 places per a Educació infantil 0, 23 per al grup d'1 any i 42 per al de 2. 

Els serveis que ofereix el centre són els següents:

- Servei d’escolarització: de 9 a 12 h i de 15 a 17 h

- Serveis complementaris:

  • Servei d’acollida matinal: de 7:30 a 9 h (amb un mínim d’infants assistents)
  • Servei de canguratge al migdia: de 12 a 13 h (amb un mínim d’infants assistents)
  • Servei de menjador: de 12 a 15 h (inclou l’àpat i l’atenció als infants, no inclou el berenar)

 

La preinscripció es pot formalitzar: 

Presencialment al centre, amb cita prèvia

La cita prèvia es pot demanar per telèfon al centre 638.346.846 o per correu electrònic mcgarzon@cavallcartro.cat a partir del dia 19 d’abril de 2021.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció disponible al web de la Llar d’infants https://www.cavallcartro.cat/escoles/llim-els-fesolets/noticies/ degudament emplenada i la documentació acreditativa.

 

Per correu electrònic

Es pot fer la preinscripció mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de la llar d’infants demanada en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web de la Llar d’infants https://www.cavallcartro.cat/escoles/llim-els-fesolets/noticies/ degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació acreditativa, escanejada o fotografiada. La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. La llar d’infants contestrà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què la persona sol·licitant en tingui constància.

 

Calendari de preinscripció i matrícula

 

Presentació sol·licituds preinscripció

Del 5 al 14 de maig de 2021

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

19 de maig de 2021

Reclamacions

20 i 21 de maig de 2021

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

24 de maig de 2021

Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva

25 de maig de 2021

Període de matriculació

Del 26 de maig al 9 de juny de 2021

 

Cal presentar la documentació següent:

-L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.