Surten a licitació els treballs per netejar de pintades 76 façanes privades

Última revisió 03-11-2021 13:05
03/11/2021

La Junta de Govern Local va aprovar dijous passat la licitació dels treballs per fer neteja i repintar les façanes privades, que han estat objecte de bretolades. 76 propietaris van demanar la subvenció per fer aquesta neteja que el govern municipal ha posat en marxa enguany per combatre la problemàtica de les pintades i els tags, que embruten el poble. En total s'hi destinaran 89.117 euros i els treballs es posaran en marxa a prinicipi de l'any vinent. 

 

La licitació per eliminar les pintades de les façanes privades contempla una despesa 60.984 euros per a tasques de pintura i 28.193 euros per a la neteja. La previsió és que els treballs comencin en un termini d'uns tres mesos, aproximadament. 

Aquest pla de xoc del govern municipal pretén millorar el paisatge urbà i netejar de pintades i tags façanes d'habitatges i establiments privats del municipi. De les 3.648 finques que hi ha a Malgrat, 607 han sofert pintades, un 16,64% dels immobles del municipi. Gràcies a un treball transversal de diverses regidories, l’Ajuntament té la voluntat de dur a terme una sèrie d’actuacions amb l’objectiu de millorar el paisatge urbà. Una de les accions combatre les pintades, són aquestes subvencions en espècies pel repintat de la planta baixa de façanes, que han sofert més pintades fruit de bretolades que no responen a cap criteri artístic conegudes habitualment com a tagging. L'objectiu és aconseguir una dignificació i posada en valor dels espais que pateixen sovint aquestes bretolades. Per altra part, una altra de les accions en les quals l’Ajuntament hi treballa és per oferir alternatives per als joves interessats en l'art urbà.