Subvencions al lloguer per a persones grans 2020

Última revisió 31-03-2020 11:01
31/03/2020

La Regidoria d'Habitatge informa que la Generalitat inicia avui dimarts el procediment per a la concessió de les subvencions destinades al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2020. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya hi ha destinat una dotació pressupostària de 10.000.000 d’euros.

Es tracta de renovacions d’ajuts a persones que ja el tenien concedit per l’any 2019. 

Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions són les persones que a l’any 2020 tenen 65 anys o més i que s’inclouen en els següents col·lectius:

a) Persones sol·licitants de la Resolució TES/94/2019, de 17 de gener, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics.

b) Persones sol·licitants de la Resolució TES/816/2019, de 29 de març, de les subvencions per al pagament del lloguer.

c) Persones sol·licitants de la Resolució de 14 de gener de 2019, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació de la pròrroga del dret a obtenir determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La tramitació d’aquests ajuts s’inicia d’ofici, només cal l’acceptació de la persona beneficiària, per la qual cosa el personal de l’Oficina Local d’Habitatge trucarà o enviarà un correu electrònic a cadascuna de les persones que a priori compleixen requisits per tal de poder incorporar l’acceptació a l’expedient.

Em cap cas ningú no ha de desplaçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge fins que el govern no decreti l’aixecament de les restriccions imposades a causa de la situació d’alarma.

Totes les persones beneficiàries indicades en l’apartat anterior han de complir els requisits establerts en la Resolució TES/662/2020, de 9 de març (DOGC núm.8083 de 12 de març de 2020) per la qual s’han aprovat les bases reguladores de les subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva per a persones grans.