Reglament per regular l'ús dels edificis i instal·lacions dels centre educatius públics

Última revisió 12-12-2019 10:51
22/05/2019

L'Ajuntament ha aprovat inicialment un reglament per regular l'ús dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics d'Educació Infantil de segon cicle i d'Educació Primària. Aquest reglament, aprovat per unanimitat entre tots els grups municipals, vol ser un punt de partida per a l'elaboració del projecte "Patis escolars oberts". El text és en període d'exposició pública fins l'1 de juliol, quan, si no hi ha hagut cap al·legació, quedarà aprovat definitivament i entrarà en vigor.

El reglament estableix quin és l'ús que se'n pot fer dels edificis i instal·lacions dels centres educatius fora de l'horari escolar i per portar a terme activitats educatives, culturals, artístiques, esportives de lleure o d'altres de caràcter social. Es determina que les activitats que s'hi portin a terme han de ser organitzades per entitats inscrites al Registre d'Entitats Municipal o per l'Ajuntament.

Reglament per regular l'ús dels edificis i instal·lacions dels centre educatius públics
Reglament per regular l'ús dels edificis i instal·lacions dels centre educatius públics