Ple ordinari del mes de gener es farà aquest dijous i tornarà a ser telemàtic

Última revisió 18-01-2022 10:32
18/01/2022

El ple de l'Ajuntament celebrarà aquest dijous dia 20, a les 19 h la sessió ordinària d'aquest mes de gener de 2022. La sessió tornarà a ser telemàtica per la situació de la pandèmia sanitària i les restriccions vigents. Es podrà seguir en directe pel canal de YouTube i el de Twitter de l'Ajuntament. Els ciutadans i les ciutadanes que vulguin formular una pregunta al ple de la corporació ho poden fer a través del correu participacio@ajmalgrat.cat

L'ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2. Aprovar definitivament la “Modificació puntual del POUM relativa al canvi en la distribució d’usos del sector PP7 Escultor Clarà”.

3. Aprovar inicialment la “Modificació puntual del POUM per qualificar d’equipament d’allotjament dotacional la parcel·la municipal situada al carrer Roger de Flor cantonada amb l’avinguda Verge de Montserrat”.

4. Aprovar definitivament el “Pla especial per l’assignació d’usos i paràmetres urbanístics de la parcel·la municipal destinada a Parc de Bombers i situada en la cruïlla entre els carrers Tramuntana i Joan Coromines i Vigneaux”.

5. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la declaració de reserva natural parcial de la llacuna situada a la desembocadura de la Tordera i espais adjacents per tal de preservar els seus valors naturals.

6. Determinar les retribucions a favor de l’alcaldessa i de la regidora entrant.

7. Aprovar les addendes per a l'exercici 2022 dels convenis de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació.

8. Prendre raó de la Interlocutòria de 21-9-2021 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es declara acabat el procediment per desaparició sobrevinguda del seu objecte per l’acord presentat per ambdues parts i ordena el seu arxiu, i la Interlocutòria de 3-11-2021 del mateix òrgan que desestima el recurs de l’ACA. 

9. Prendre raó de l’increment del 2 % en les retribucions a partir del mes de gener de 2022, fixat per La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2022.

10. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia 4051/2021 relativa a la renovació del nomenament de personal eventual de confiança.

11. Donar compte de la resolució d’Alcaldia 4185/2021 relativa a la renovació del nomenament del Director General de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

12.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  3833/2021 a la 4190/2021.

13.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.

14.- Precs i preguntes.