El ple de l'Ajuntament celebrarà la sessió ordinària d'aquest mes d'abril el pròxim dia 13 a les 19 h. La sessió es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

">

Ple ordinari del mes d'abril, el pròxim dia 13

Última revisió 03-04-2023 10:46
03/04/2023

El ple de l'Ajuntament celebrarà la sessió ordinària d'aquest mes d'abril el pròxim dia 13 a les 19 h. La sessió es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'ordre del dia de la convocatòria és la següent: 

1. Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 9 de març de 2023.

2. Aprovar inicialment del “Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Malgrat de Mar”.

3. Aprovar les Bases Reguladores Específiques de les àrees de Qualitat de Vida i Serveis Personals de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

4. Declaració de la no aplicabilitat del punt 1.8 de l’Annex 1 de Condicions Socials de l’Acord comú de condicions pels empleats públics de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

5. Aprovar la reserva de determinats contractes, en funció del seu objecte de contracte, a favor de centres especials de treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció social regulades en el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

6. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  591/2023 a la  909/2023.

7. Precs i preguntes.

Sala de plens
Imatge d'arxiu de la sala de plens de l'Ajuntament. Foto: AjMalgrat.