Nou cartipàs municipal i noves retribucions dels regidors de govern

Última revisió 03-11-2023 11:49
03/11/2023

El ple de l'Ajuntament va donar compte ahir a la tarda en sessió extraordinària del nou cartipàs municipal, després de la incorporació de JXM a l'equip de govern, que passa a tenir majoria amb 12 regidors. També es va donar compte dels nous tinents d'alcaldessa i dels membres de la junta de govern local, i a més, es van aprovar les noves retribucions dels regidors de l'equip de govern. 

Els nous tinents d'alcaldessa són: el primer el socialista Jordi Lluís Farré, la segona Carme Ponsa de JXM, el tercer Jofre Serret de MeM i el quart el socialista Agustín Marín. 

El nou cartipàs està dividit en quatre àrees: Desenvolupament Urbà, Serveis, Sostenibilitat i Via Pública liderat per Jordi Lluís Farré, Govern Obert i Atenció Ciutadana sota la gestió de Carme Ponsa, Drets Socials i Serveis a les Persones amb Jofre Serret al capdavant i Promoció Econòmica i Acció Municipal amb Agustín Marín. 

El nou cartipàs municipal és el següent:

  • Alcaldia: Sònia Viñolas

 

  • Desenvolupament Urbà, Serveis, Sostenibilitat i Via Pública:

Urbanisme: Jofre Serret

Projectes urbans: Miquel Casajuana

Serveis municipals: Jordi Lluís Farré

Equipaments municipals: Agustín Marín

Sostenibilitat: Jordi Lluís Farré

Mobilitat: Carme Ponsa

Cementiri: Agustín Marín

Activitats: Jofre Serret

Via pública: Agustín Marín

Platges: Agustín Marín 

Mercats: Sonia Huertas

Protecció de la Salut Pública i comunitària: Carme Cernicharo

Habitatge: Jofre Serret

Benestar Animal: Sonia Huertas

 

  • Govern Obert i Atenció Ciutadana: 

Participació ciutadana: Jordi Lluís Farré

OAC i Padró: Cinzia Valbonesi

Barris: Cinzia Valbonesi

Representació institucional i relacions externes: Cinzia Valbonesi

Govern obert i transparència: Cinzia Valbonesi

Ona Malgrat: Carme Cernicharo

 

  • Drets Socials i Serveis a les persones:

Acció social: Jofre Serret

Educació: Mireia Hernández

Cultura: Lurdes Borrell

Arxiu, gestió documental i patrimoni: Lurdes Borrell

Esports: Miquel Àngel Ruiz

Envelliment actiu: Sonia Huertas

Igualtat i LGTBIQ: Sonia Huertas

Solidaritat i cooperació: Mireia Hernández

Promoció de la salut: Mireia Hernández

Joventut: Jordi Lluís Farré

Policia local: Alcaldia 

 

  • Promoció Econòmica i Acció Municipal:

Hisenda-Serveis Econòmics: Miquel Casajuana 

Recursos Humans: Agustín Marín

Tecnologies d'Informació i sistemes informàtics: Carme Ponsa

Pagesia: Carme Ponsa

Turisme: Jordi Lluís Farré

Comerç: Carme Ponsa

Ocupació, formació, empresa i inserció laboral: Carme Cernicharo

Contractació: Agustín Marín 

 

Per la seva part, alcaldia gestionarà la direcció general, secretaria general, intervenció, tresoreria, comunicació institucional, assistència als grups municipals, policia local i agenda urbana, que ha delegat en comissionat al regidor de JXM Miquel Casajuana. 

 

Les dedicacions i retribucions dels regidors són:

Sònia Viñolas 100% de dedicació 50.963,64€

Jordi Lluís Farré 100% 47.575,20 €

Carme Ponsa 75% 35.681,25€

Jofre Serret 80% 38.060 €

Agustín Marín  assistències

Cinzia Valbonesi 100% 35.000 €

Sonia Huertas 50% 17.500 €

Lurdes Borrell 50% 17.500 €

Mireia Hernández 50% 17.500 €

Miquel Àngel Ruiz 100% 35.000 €

Miquel Casajuana 50% 17.500€

Carme Cernicharo 50% 17.500 €

Joaquim Albert 22,86% 10.236,24 €

Patrícia Bernadàs assistències

Jordi Masats assistències

Ana Vega 22,86% 10.236,24€

Enric Zaldo 22,86% 10.236,24€

Les noves retribucions es van aprovar ahir amb el vot a favor del govern municipal, PSC, JXM i MeM, L'oposició, formada per ERC, PP i CUP, va votar en contra.

Els membres de la junta són: Sònia Viñolas, Jordi Lluís Farré, Carme Ponsa, Jofre Serret i Agustín Marín.

Cartipàs municipal
Cartipàs municipal