Malgrat i Blanes demanen que es declari reserva natural parcial la llacuna de la desembocadura de La Tordera

Última revisió 17-12-2020 18:23
17/12/2020

L'alcalde de Malgrat, Joan Mercader, i el de Blanes, Àngel Canosa, han signat un conveni per sol·licitar a la Generalitat la declaració de reserva natural parcial de la llacuna de la desembocadura de La Tordera. La voluntat és preservar aquest espai de gran valor mediambiental per les espècies de fauna, els hàbitats, les comunitats i el paisatge i per constituir un punt imprescindible en la trajectòria migratòria de la fauna salvatge. Per tramitar aquesta sol·licitud, l'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat aquest migdia la contractació del servei de redacció de la documentació necessària. 

La desembocadura de La Tordera és un espai natural catalogat com a zona humida, inclòs al PEIN i a la Xarxa Natura 2000, com a riu i estanys de tordera, catalogat com a zona d'especial conservació en la tipologia d'espai d'ai´gues continentals. El temporal Gloria va formar al gener passat una llacuna natural que és un espai òptim per a l'alimentació d'aus en migració i la nidificació de diverses especies protegides i que cal preservar. 

El 30 d’abril l’Ajuntament de Malgrat va tancar els dos accessos a la llacuna natural per tal de protegir les postes d’ous de corriol menut que s’han trobat en l’espai i que són espècies protegides. Després, es va iniciar, amb un grup d’experts associats a l’Institut Català d’Ornitologia, el seguiment de la fauna present a l’espai i les seves zones d’influència. Des del 14 de maig fins a l’actualitat, s’ha detectat la presència de 160 espècies diferents protegides i, en alguns casos, en risc d’extinció. 

El 16 de juny la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, va emetre informe a petició de l’Ajuntament de Malgrat, amb un seguit de mesures per compatibilitzar els usos i la preservació de la biodiversitat a la desembocadura de la Tordera. Les conclusions d’aquest informe indiquen que cal aplicar entre d’altres mesures per evitar l’accés de les persones i animals, l’abalissament per garantir àmbits tranquils per a la nidificació, la prohibició d’activitats de lleure perquè impliquen l’accés de les persones i molèsties a la fauna, apantallament del camí i accessos, amb finestretes a mode d’aguait per afavorir l’observació de la fauna evitant les molèsties, entre altres. El 23 de juny, per decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, es van adoptar de forma immediata algunes de les mesures proposades per la Secció de Biodiversitat, com senyalitzar l’àmbit, fer un abalissament, prohibir les activitats de lleure, incloses les esportives, apantallar camí i accessos, entre altres.

L'Ajuntament de Malgrat i el de Blanes han considerat necessari i convenient, per l’interès general, promoure la declaració de reserva natural parcial d’aquest espai de gran valor mediambiental i per això, han arribat a un acord per signar un conveni que permetrà sol·licitar la declaració de reserva natural parcial. A més, es crearà una comissió de seguiment del conveni. 

Per tramitar aquesta sol·licitud, la Junta de Govern Local ha aprovat aquest migdia adjudicar els serveis de l'assistència tècnica per a la redacció de la documentació necessària per a la proposta de reserva natural parcial de la desembocadura  de La Tordera a l'empresa Environment&Engineering SLP per un import de 8.228 euros. Aquesta despesa serà assumida pels dos consistoris.