Malgrat aposta per la creació d'una comunitat energètica

Última revisió 11-07-2023 13:21
11/07/2023

L'Ajuntament vol posar en funcionament una comunitat energètica en el municipi. El consistori treballa des de fa mesos en la redacció de l'Agenda 2030 i la millora de l'eficiència energètica és una de les accions més destacades. Una comunitat energètica és una entitat legal on els ciutadans, empreses i administració local s’uneixen, com a usuaris finals d’energia, per a cooperar en la generació, la distribució del consum, l’emmagatzematge, el subministrament, l’agregació d’energia de fonts renovables o oferir eficiència energètica i servei de gestió de la demanda. L'Ajuntament farà una reunió informativa per explicar aquest projecte, que tindrà lloc el pròxim 24 de juliol a les 18 h a la Sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal. 

 

L'Ajuntament vol crear una comunitat energètica que inclogui la zona industrial de Can Patalina -on el consistori malgratenc té diverses dependències-, l'escola pública Marià Cubí i Soler i el complex esportiu MES Malgrat, així com tots els habitatges del municipi. L'actuació preveu incloure tant el sector públic com el privat, amb les demandes diferents d'energia i amb els diversos hàbits de consum. 

Per posar en funcionament la comunitat energètica cal definir el marc legal que tindrà, i a més, es posaran en marxa tallers de cocreació i governança amb reunions periòdiques de seguiment amb els agents implicats en el projecte. L'objectiu és posar en comú els interessos de l'administració local amb el de les indústries, comerços i famílies que formaran part de la comunitat. 

L'Ajuntament ja ha contractat una empresa d'enginyeria especialitzada per posar en funcionament la comunitat energètica. 

Per millorar l'eficiència energètica, el consistori malgratenc opta per la creació d'una comunitat energètica com a eina clau per fer realitat l'empoderament ciutadà al sector energètic. Es tracta de fer un pas endavant per a la descentralització i la democratització del sector de l'energia.

 

 

 

Comunitat energètica
Comunitat energètica