Les persones, que consten com a Cuidadors No Professionals, en casos de dependència poden donar-se d'alta a la Seguretat Social

Última revisió 12-12-2019 10:51
17/05/2019

Les persones, que constin com a cuidadores no professionals de les persones en situació de dependència amb anterioritat a l'1 d'abril del 2019, poden, si així ho desitgen, donar-se d'alta en el sistema de la Seguretat Social amb subscripció al conveni especial, amb efecte des de l'1 d'abril del 2019, sempre i quan, aquesta sol·licitud es tramiti dins dels 90 dies següents a l'1 d'abril de 2019.

Per a poder subscriure's en aquest conveni s'haurà de tramitar, ja sigui presencialment a la Tresoreria General de la Seguretat Social -carrer Jaume Balmes, 32 de Mataró amb telèfon 901502050, en horari de 9 a 14h de dilluns a divendres i no cal demanar cita prèvia- o, si es disposa de Certificat Electrònic o del Sistema d'autentificació Clau, mitjançant la Seu electrònica de la Seguretat Social, utilitzant el servei "Alta en Convenio Especial" ubicat en la següent ruta: "Ciudadanos/Afiliación e Inscripción".

Si la sol·licitud és presentés posteriorment als 90 dies següents a l'1 d'abril de 2019, la data d'efectes per a la cotització a la Seguretat Social, serà la data en que es realitzi la subscripció.

La quota de la Seguretat Social anirà a càrrec de l'Administració General de l'Estat.

La documentació a presentar per a formalitzar la sol·licitud és:

  • Resolució de la prestació econòmica de la dependència
  • Document identificació de la cuidadora no professional (DNI/NIE)
  • Document identificació de la persona depenent (DNI/NIE)

Per a qualsevol consulta poden trucar al telèfon 93 761 43 86 de l'Àrea de Serveis Personals en horari de 8 a 15 h de dilluns a divendres.

Per a més informació clica aquí.