L'Ajuntament aprova un paquet de mesures econòmiques davant la pandèmia del coronavirus

Última revisió 18-03-2020 17:22
18/03/2020

El govern de Malgrat de Mar ha aprovat aquest matí un paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi provocada per l'emergència sanitària de la pandèmia del COVID-19. 

Les mesures signades en un decret per l'alcalde aquest matí són les següents:

-Pel que fa a l'ocupació de la via pública amb terrasses -taules i cadires- un cop superada la situació en la que ens trobem i en funció de la durada d'aquesta, l'Ajuntament estudiarà les mesures a adoptar per pal·liar el perjudici econòmic dels establiments afectats, tot reduint l'import a pagar proprocionalment als dies que afecti l'aplicació del decret de l'estat d'alarma.

-Un ajornament de 90 dies en el pagament d'impostos, taxes i preus públics que tenien com a data de venciment de pagament el primer semestre. Aquesta moratòria afecta:

 • Taxa d'escombraries
 • Taxa del Mercat Municipal
 • Taxa de gestió de residus comercials
 • Taxa de gestió de residus domèstics
 • Taxa per al servei de clavegueram
 • Taxa d'entrada de vehicles-guals
 • Taxa de cementiri municipal
 • Taxa per exhibició de rètols
 • Taxa ocupació de la via pública -excepte terrasses
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Preu públic per a l'ús de l'espai de varada
 • Impost sobre béns immobles urbans
 • Impost sobre béns immobles rústics
 • Impost sobre activitats econòmiques

-El pagament a proveïdors i empreses, l’Ajuntament pagará el més aviat possible (actualment ja ho fa a 20 dies)

 

L'alcalde, Joan Mercader, ha manifestat que "davant d’aquesta situació excepcional i per ajudar a pal·liar a dia d’avui els efectes econòmics, que està provocant,  l'Ajuntament aprova aquest paquet de mesures amb la competència que tenim, amb l’objectiu de alleugerar en matèria tributaria i fiscal als ciutadans, i que tenen en compte tots els sectors econòmics del municipi". "Aquest paquet de mesures municipal s’ajunta amb el que treu la Generalitat i l’Estat", ha afegit l'alcalde. 

Informació pandèmia
Informació pandèmia