La tornada a l'escola a Malgrat es farà seguint el mateix protocol de l'any passat amb entrades i sortides esglaonades

Última revisió 31-08-2021 14:31
31/08/2021

El protocol de mobilitat per a una tornada l'escola segura, respectant les mesures de contenció de la pandèmia, serà el mateix que es va posar en marxa l'any passat. Aquest matí la Regidoria d'Educació i la Policia Local de Malgrat de Mar s'han reunit amb les direccions de tots els centres educatius del municipi per valorar l'experiència del curs anterior i fixar els criteris per a enguany, tenint present les directrius que ahir van anunciar els departaments d'Educació i de Salut de la Generalitat. Cada centre informarà a les famílies dels horaris d'entrada i sortida de les diferents classes i grups. A més, tots els centres enviaran la mateixa informació a les famílies sobre les mesures de contenció vigents de la pandèmia. 

A la sessió de treball d'avui, s'ha constatat que el protocol, que es va posar en marxa al setembre de l'any passat durant la tornada a l'escola després del confinament, va funcionar i s'ha optat per tornar-lo a posar en marxa enguany. Es farà seguint les mateixes directrius i introduint algunes variacions a petició dels centres escolars. 

La Policia Local amb la col·laboració dels centres va establir els diferents circuits de circulació per a tots els agents implicats, que es tornaran a posar en marxa aquest curs escolar. Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada tenint en compte el nombre d'accessos i el nombre de grups. Cada centre informarà a les famílies de quins són els horaris d'entrada i sortida de cada grup. Els alumnes hauran de continuar portant la mascareta. Una altra de les recomanacions és que les famílies no accedeixin als centres educatius. En cas de fer-ho, hauran de ser les mínimes persones i seguint les mesures de seguretat i protecció.

Aprofitant els Camins Escolars, la Policia Local tornarà a ampliar fins a 8 els punts de talls de la via pública durant les entrades i sortides a les escoles per reforçar la protecció dels escolars. Els punts de tall de carrer es troben al carrer Fonlladosa, entre Germanes Torrell fins a la cantonada del carrer Nàpols; al carrer Escoles, entre Ramon Turró i Fonlladosa; al carrer del Carme, entre Blanch fins el carrer Camí Nou i per últim al carrer Josep Ragull, entre Montserrat Roig i el camí del Pla. A aquests nous talls de carrer cal sumar els tradicionals que són el carrer Escoles, entre Sant Esteve fins a la cantonada del Ramon Turró; el passatge Alsina; el camí del Pla, entre Folch i Torres i Josep Ragull i els carrers Florència i Pirineus.  A més  es tornarà a reforçar el temps de presència dels agents de la Policia Local durant les entrades i sortides.