La Diputació iniciarà al setembre l'elaboració d'un pla d'usos per a la creació d'un espai jove

Última revisió 30-07-2020 10:37
30/07/2020

La Regidoria de Joventut informa que la Diputació de Barcelona farà un pla d'usos per a la creació d'un espai jove al municipi. La regidoria havia sol·licitat aquest recurs tècnic que ara la Diputació ha concedit. La previsió és que l'estudi es comenci a fer durant el pròxim mes de setembre i serà una eina que permetrà orientar i definir els usos d'un futur equipament jove, així com identificar els criteris bàsics que cal tenir en compte per al seu bon funcionament. 

El regidor de Joventut, Sergio Ortín, ha explicat que "aquest pla d'usos permetrà fer el disseny de l'equipament en funció de les necessitats detectades per l'estudi i es farà de manera participativa de la mà dels joves". Sergio Ortín ha recordat que "aquest recurs respon a una demanda dels joves ja recollida dins del Pla Local de Joventut 2019-2022 sobre la creació d’un Espai Jove com a espai de referència i trobada per al jovent malgratenc". 

Aquest estudi el farà l'empresa Iniciatives i dinàmiques comunitàries SL i té un cost de 14.883 euros que subvencionarà la Diputació de Barcelona. La previsió és que el pla d'usos es comenci a fer durant el mes de setembre i estigui enllestit a final del mes de febrer de 2021.

Els plans d'usos dels equipaments juvenils són instruments bàsics per a la bona gestió i dinamització d'aquests equipaments. El pla d’usos pot ser alhora una eina útil per als tècnics i tècniques de Joventut a l’hora de configurar una proposta coherent amb les polítiques locals de joventut i, en concret, quin paper pot tenir l’equipament en el desenvolupament i l’articulació d’aquestes polítiques. És també una eina útil per:

  • (Re)pensar les activitats o els serveis que s'ofereixen als jvoes.
  • (Re)ordenar els espais.
  • Identificar noves necessitats a les quals cal donar resposta.
  • Revisar i explicitar les necessitats per poder treballar en les condicions adequades.
  • Clarificar i definir un programa d’usos coherent que respongui a uns objectius estratègics definits per la Regidoria de Joventut.