La contractació de les obres de millora del carrer de Narcís Monturiol s'iniciarà abans d'acabar l'any

Última revisió 26-08-2021 14:06
26/08/2021

El govern municipal té intenció de licitar les obres de remodelació del carrer de Narcís Monturiol abans que finalitzi el 2021. Les veïnes i veïns han decidit com serà aquesta millora, que ja ha tingut una primera actuació amb un augment de la intensitat de la llum de l’enllumenat públic. 

La proposta de remodelació del carrer és fruit de dues sessions de participació ciutadana. Al carrer de Narcís Monturiol, hi ha 75 habitatges i hi viuen un total de 194 persones. La primera sessió que es va fer el 21 de juliol, va comptar amb l’assistència de 47 veïnes i veïns -29 dones i 18 homes. En aquesta primera trobada els participants van exposar les mancances que, al seu parer, té actualment el carrer com la manca d’asfaltatge en alguns trams que uneixen el carrer i la zona d’aparcaments de darrere, la mala accessibilitat de les voreres amb pals de diferents subministraments enmig del pas, la ubicació dels contenidors d’escombraries, la poca il·luminació del carrer i la dificultat per evacuar les aigües de pluja. Per altra banda, el veïnat assistent també va destacar com a aspectes positius de viure en aquest carrer: les relacions veïnals i la tranquil·litat, entre d’altres.

Amb les aportacions de la primera sessió es va fer una proposta tècnica de solució del carrer que es va debatre i consensuar amb els veïns en una segona sessió de participació que va tenir lloc el dia 3 d’agost i en la qual van participar 49 persones, 28 dones i 21 homes. Els assistents van aprovar per consens l’avantprojecte presentat, excepte el que feia referència a l’enllumenat públic, ja que les veïnes i veïns van queixar-se que el carrer no estava prou il·luminat. Amb posterioritat a la reunió es van fer les comprovacions oportunes respecte al nivell lumínic del carrer i es va augmentar. Un altre dels dubtes del veïnat va ser en relació a les connexions dels tubs d’evacuació de les aigües pluvials dels terrats dels habitatges amb les noves voreres,  els tècnics municipals es van comprometre a estudiar-ho de manera particular ja que la solució serà adaptada a la realitat de l’habitatge.

Les veïnes i veïns van consensuar que cal fer una millora de qualitat en el carrer i també els carrerons que en formen part. A més, es va decidir mantenir les places d'aparcament, millorar la il·luminació i les xarxes de distribució de serveis. Una altra de les propostes majoritària de les veïnes i veïns és que no es planti arbrat en el carrer.

Ara l’Ajuntament farà la redacció del projecte definitiu de la remodelació per fer la licitació de les obres abans de final d’any.  

 

Imatge d'aquest passat mes de juliol del carrer Narcís Monturiol. Foto: AjMalgrat.
Imatge d'aquest passat mes de juliol del carrer Narcís Monturiol. Foto: AjMalgrat.