Joventut inicia les tramitacions per a la creació de l'Espai Jove

Última revisió 20-05-2021 13:08
20/05/2021

La Regidoria de Joventut treballa per convertir l’antic Centre Cívic de la Immaculada en un equipament juvenil. La Junta de Govern Local va aprovar dijous passat la contractació d’un estudi de viabilitat tècnica i econòmica de l’Espai Jove. Aquest estudi és necessari per poder contractar la redacció del projecte executiu.

 

L’estudi de viabilitat el farà l’empresa Fdos Arquitectes per un import de 10.285 euros. Aquesta diagnosi permetrà engegar la contractació de la redacció del projecte per poder posar en marxa l’Espai Jove. La Junta de Govern Local va aprovar el passat 25 de febrer el pla d’usos i funcionament d’aquest futur equipament, que ha estat redactat per la Diputació de Barcelona.

El pla d'usos per a la creació d'un espai jove al municipi preveu destinar bona part dels espais de l’antic Centre Cívic de la Immaculada a equipament juvenil. L’Ajuntament va sol·licitar ajuda tècnica a la Diputació, a través del Catàleg de Serveis 2020, per poder donar resposta a les necessitats que tenen els i les joves de Malgrat de disposar d’un equipament jove de referència. Aquest pla s’ha fet a partir d'un treball conjunt amb joves del municipi a través de 422 enquestes i sessions amb joves dels centres de Secundària i d’entitats juvenils de Malgrat. El municipi compta actualment amb 3.310 joves d’entre 12 i 29 anys.

Aquest pla d’usos aposta per convertir bona part de l’antic Centre Cívic de la Immaculada en un equipament jove, que conviurà amb algunes entitats que actualment fan ús d’aquest espai. Aquest Espai Jove té voluntat de ser un espai referencial per al jovent de Malgrat de Mar, que pugui ser un espai de trobada i relació per als joves, i oferint activitats que donin resposta a les seves demandes juvenils. També vol ser un espai facilitador d’iniciatives joves.