Es renovarà el paviment del carrer Sant Esteve des d'Escoles fins l'Àncora

Última revisió 03-03-2020 14:21
03/03/2020

La Junta de Govern Local va aprovar dijous la memòria valorada de la renovació parcial del paviment del carrer de Sant Esteve entre el carrer de les Escoles i la plaça de l'Àncora. Les obres costaran 39.179,70 euros i s'allargaran 1 mes i mig, aproximadament. 

L'actual carrer de Sant Esteve va ser renovat l'any 1997. L'obertura del tram de carrer durant els períodes i horaries dels centres educatius dins el projecte de Camins Escolars l'any 2018, entre el carrer de les Esoles i la plaça de l'Àncora, fa necessari adequar el tipus de paviment de la part central perquè sigui més resistent al pas de vehicles. Per això, se substituirà la llosa romana de gran format per un llambordí petit de formigó gris, el qual suporta millor l'erosió provocada pel pas de vehicles. 

 

Altres acords de la junta

Per altra part, la Junta de Govern Local també va aprovar la liquidació de les despeses del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Malgrat i Palafolls per al repartiment d'aliments bàsics a les persones usuàries de Serveis Socials dels dos municipis. De l'import total del cost del servei 33.109,60 euros, l'Ajuntament de Malgrat ha d'assumir 27.688,15 euros i el de Palafolls, 5.421,45 euros. 

També es va adjudicar a l'empresa Barna Porters SL els serveis de consergeria dels equipaments esportius durant els caps de setmana. Hi ha una previsió de 80 hores, en caps de setmana (i que representa un total de 1.180,96 €, amb l’IVA inclòs). La contractació prevista és de 15 caps de setmana (iniciant-se el proper 7 de març de 2020), per un import total de 17.714,40 €, amb l’IVA inclòs (14.640 €, sense l’IVA).

A més, es va aprovar prorrogar amb l'empresa Clinica Veterinària Alt Maresme SLP el servei de prestació de tractaments als gats de les colònies felines per al 2020 per un import de 6.413 euros.