En marxa campanya per a la tinença responsable d'animals de companyia

Última revisió 28-10-2021 14:03
28/10/2021

L'Ajuntament té en marxa una campanya per a la tinença responsable d'animals de companyia. La Policia Local és l'encarregada de sensibilitzar als propietaris de gossos sobre la necessitat d'adoptar comportaments cívics, fomentar hàbits de conducta per millorar la convivència amb els altres ciutadans i fer complir als propietaris d'aquests animals les obligacions legals corresponents. 

La campanya es porta a terme a parcs, places i espais públics on es detecten més incidències. 

Durant la primera setmana de campanya s'han imposat dotze denúncies: tres per no recollir els excrements del gos; dues per portar el gos sense lligar, una per no tenir el gos inscrit al registre, dues per portar gos perillós sense morrió, dues per portar gos perillós sense llicència i dues per portar gos perillós sense assegurança. 

La campanya té com a objectiu sensibilitzar els propietaris d'animals de les obligacions recollides a l'ordenança de tinença d'animals de companyia.