El projecte DRAC d'acompanyament a joves i adolescents es reprendrà a partir de setembre

Última revisió 20-08-2021 12:48
20/08/2021

La Regidoria de Joventut donarà continuïtat al projecte per al desenvolupament de recursos per a joves mitjançant l'actuació al carrer, anomenat DRAC. Aquest servei d'acció socioeducativa, creat per treballar amb adolescents i joves que fan del carrer el seu espai prioritari de relació, va tenir una prova pilot durant tres mesos des de l'abril passat i en la qual van participar 158 joves. La voluntat de la regidoria és que el projecte es pugui reprendre a final del mes de setembre i fins al juny de 2022 amb la possibilitat de prorrogar-lo durant dos cursos més.

La Junta de Govern Local de la setmana passada va aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques per contractar el servei del DRAC a partir de setembre. El pressupost és de 31.186,44 euros. El DRAC 2021–2022 ha de donar resposta a la demanda dels joves detectada durant els mesos de la prova pilot, a més de continuar donant suport als i les joves, així com fer prevenció i acompanyament en les seves necessitats reals.

Durant aquesta continuïtat del projecte, es preveu que el servei s’ofereixi tres dies a la setmana, repartits amb accions al carrer i un dia a l'Institut Ramon Turró i Darder i als altres centres de Secundària del municipi, Escola Vedruna, Escoles Fonlladosa i Escola Sant Pere Chanel. Els horaris seran de 3 hores cada dia, més 4 hores setmanals de gestió.

 

La prova pilot de tres mesos

La prova pilot va engegar a l'abril i es va allargar fins al passat mes de juny. Dos educadors de carrer van oferir aquest servei tres dies a la setmana entre la tarda i el vespre, entrant en contacte amb els i les joves a l'espai públic, amb la idea d’interactuar amb ells amb la voluntat d’orientar-los amb relació al lleure i la gestió de les emocions.

El projecte DRAC és una eina viva i anirà adaptant-se segons els joves i la realitat del moment, i que pot derivar en altres projectes específics. La primera fase va servir per conèixer les problemàtiques dels joves i alhora les seves necessitats, que ara permeten traçar quines seran les pròximes accions que es portaran a terme a partir del mes de setembre. 158 joves hi van participar, amb una mitjana d'edat de 16 anys, la majoria de Malgrat de Mar -un 87%- i majoritàriament nois -un 68%. Els joves que han participat són majoritàriament alumnes de l'Institut Ramon Turró -un 52%- i la resta d'altres centres, com l'Escola Sant Pere Chanel -un 8,2%-, Fonlladosa -un 5,7%- i Vedruna -un 2,5%. La resta de joves que han pres part en el DRAC no estudien. Els educadors que van acompanyar aquests mesos als joves valoren molt positivament aquesta primera presa de contacte amb els joves de Malgrat. Una primera experiència que els ha permès conèixer els problemes que pateixen alguns joves -relacionats amb el consum d'alcohol i drogues, l'entorn familiar o dificultats en l'àmbit escolar, entre altres. Els educadors van ser ser un referent per a aquests joves, ajudant-los en la gestió de les emocions. El DRAC també va permetre treballar amb els joves les bretolades a l'espai públic amb tasques de conscienciació per entendre que la violència no és la manera de resoldre els conflictes.