El projecte de remodelació i modernització del Centre Cultural, aprovat definitivament

Última revisió 04-04-2022 12:42
04/04/2022

La Junta de Govern de dijous passat va aprovar definitivament el projecte de remodelació del Centre Cultural. La previsió és que les obres, que tenen un pressupost d'1.679.999,61 euros, puguin començar aquest estiu. La reforma, redactada per Eddab Arquitectura, arranjarà les deficiències i mancances de l'edifici i alhora suposarà una modernització de les instal·lacions, que incorporaran els nous estudis de la ràdio municipal, Ona Malgrat.

La reforma del Centre Cultural és urgent i necessària per donar resposta a diferents problemàtiques com filtracions i humitats, façanes deteriorades per les inclemències meteorològiques, instal·lacions obsoletes, així com l'elèctrica, la de la caixa escènica, la del sistema de climatització, entre moltes d'altres. La reforma preveu, d'una banda, arranjar l'estat de l'edifici i de l'altra, la remodelació necessària per acollir els nous estudis de l'emissora municipal Ona Malgrat.

Les tasques que es preveuen són, entre altres: substitució de la coberta malmesa de planxa i retirada d'antiga coberta de fibrociment amb la correcta gestió com a residu especial; ignifugació l'estructura metàl·lica de la coberta; reparació d'humitats i filtracions de la coberta i parets; adequació de les façanes de l'edificació i renovar els paraments de fusta de façana amb material resistent a les inclemències meteorològiques; adequació i millora de la instal·lació elèctrica de l'edifici a les necessitats i freqüència d'ús. A més, també es faran actuacions per garantir un subministrament elèctric d'auxili, i legalitzar la instal·lació elèctrica. Altres tasques que es portaran a terme són: renovació del sistema de subjecció del fals sostre per retirar els taulons de fusta existents;  condicionament de passeres metàl·liques per manteniment i representacions teatrals; renovació de la il·luminació de l'escenari i il·luminació ambiental; renovació de la caixa escènica amb nou cortinatge, bambolines i pantalla de projecció; col·locació d'una nova estructura de suport i motorització per les representacions teatrals; reubicació i renovació de la climatització dels espais per la reducció del consum energètic i millorar la gestió eficient de l'energia, i de forma telecomandada, i condicionament interior amb la definició de nous espais com els estudis d'Ona Malgrat. El projecte també contempla la reforma de les instal·lacions de telecomunicació de l'edifici.

El termini per executar les obres és d'uns sis mesos, aproximadament. 

El Centre Cultural és un espai on es fan projeccions cinematogràfiques, representacions teatrals i conferències, entre altres. Disposa, a més, de sala d'exposicions a la planta baixa i altres dependències per formació. L'última reforma que es va fer de l'edifici va ser l'any 2003.

 

Espai alternatiu durant les obres

L'Ajuntament col·locarà un envelat en el pati de l'escola Mare de Déu de Montserrat per poder organitzar activitats culturals mentre durin les obres. Aquesta instal·lació serà alhora un espai útil per a les activitats del centre educatiu.

Centre Cultural
Imatge del projecte de com serà la remodelació del Centre Cultural. Foto: AjMalgrat.