El procés participatiu de la Tordera constata la voluntat d'incrementar la protecció de la desembocadura del riu

Última revisió 31-08-2021 13:12
31/08/2021

El procés de participació engegat pels Ajuntaments de Malgrat de Mar i Blanes entre febrer i març conclou la voluntat de la ciutadania, que hi va prendre part, d’augmentar el grau de protecció de la desembocadura del riu Tordera. 311 persones -229 a través de la web de l’Ajuntament de Malgrat i 82, de la de Blanes- van participar en les enquestes per expressar la seva opinió amb relació a l'ordenança per regular els usos i l’accés a la desembocadura, i a la declaració de reserva natural parcial d’aquest espai.

 

Tant la sessió de presentació que es va fer el 22 de febrer, com les enquestes, que es van poder omplir entre 16 de febrer i el 5 de març, van servir per constatar un elevat grau de satisfacció dels participants amb relació a l’objectiu global de protecció de la desembocadura de la Tordera, límits territorials definits, la limitació d’usos i dels accessos que plantejava el procés participatiu.

També es pot concloure que les correccions que es podrien fer a la proposta dels dos Ajuntaments, s’orienten principalment cap a un major grau de protecció dels valors naturals de l’àmbit. Les opcions més ben valorades pels participants són augmentar la superfície dels àmbits protegits, així com incrementar les restriccions dels usos i els accessos a aquests àmbits.

Les aportacions de la ciutadania durant la participació en el carrer -que a Malgrat es va fer el 25 de febrer i a Blanes el 27 del mateix mes- també estaven enfocades a posar èmfasi en els valors naturals de l’espai, la necessitat de prendre mesures per a la conservació de l’àmbit de la desembocadura per davant de les activitats econòmiques o socials existents o potencials.

Els dos consistoris continuen treballant en la protecció de la desembocadura del riu amb la redacció d’una normativa que els permeti a curt termini regular els usos i l’accés. I paral·lelament, amb la tramitació de la declaració de reserva natural parcial d’aquest espai de gran valor mediambiental amb la idea de protegir-lo a llarg termini.

 

Espai de gran valor mediambiental

La voluntat dels dos ajuntaments veïns és preservar aquest espai de gran valor mediambiental per les espècies de fauna, els hàbitats, les comunitats i el paisatge i per constituir un punt imprescindible en la trajectòria migratòria de la fauna salvatge. La desembocadura de la Tordera és un espai natural catalogat com a zona humida, inclòs al PEIN i a la Xarxa Natura 2000, com a riu i estanys de Tordera, catalogat com a zona d'especial conservació en la tipologia d'espai d'aigües continentals. El temporal Gloria va formar al gener de l'any passat una llacuna natural que és un espai òptim per a l'alimentació d'aus en migració i la nidificació de diverses espècies protegides i que cal preservar.

El 30 d’abril de l'any passat, l’Ajuntament de Malgrat va tancar els dos accessos a la llacuna natural per tal de protegir les postes d’ous de corriol menut que es van trobar en l’espai i que són espècies protegides. Després, es va iniciar, amb un grup d’experts de l’associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera, el seguiment de la fauna present a l’espai i les seves zones d’influència. Des del 14 de maig de 2020 fins a l’actualitat, s’ha detectat la presència de 160 espècies diferents protegides i, en alguns casos, en risc d’extinció.

El 16 de juny de 2020 la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, va emetre informe a petició de l’Ajuntament de Malgrat, amb un seguit de mesures per compatibilitzar els usos i la preservació de la biodiversitat a la desembocadura de la Tordera. Les conclusions d’aquest informe indiquen que cal aplicar entre altres mesures per evitar l’accés de les persones i animals, l’abalisament per garantir àmbits tranquils per a la nidificació, la prohibició d’activitats de lleure perquè impliquen l’accés de les persones i molèsties a la fauna, la col·locació de finestretes d’aguait per afavorir l’observació de la fauna evitant les molèsties, entre altres. El 23 de juny de l’any passat, per decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, es van adoptar de forma immediata algunes de les mesures proposades per la Secció de Biodiversitat, com senyalitzar l’àmbit, fer un abalisament, prohibir les activitats de lleure, incloses les esportives, apantallar camí i accessos, entre altres.

El desembre de 2020, l'Ajuntament de Malgrat i el de Blanes van arribar a un acord i van signar un conveni per sol·licitar la declaració de reserva natural parcial.

 

Podeu consultar els documents amb els resultats del procés de participació. 

Imatge d'arxiu del febrer passat de l'exposició informativa del procés de participació a les Peixateries Velles. Foto: AjMalgrat.
Imatge d'arxiu del febrer passat de l'exposició informativa del procés de participació a les Peixateries Velles. Foto: AjMalgrat.