De les 100 sol·licituds de subvenció a comerços afectats per la COVID-19, ja s'han atorgat 78

Última revisió 17-12-2020 14:41
17/12/2020

La Regidoria de Promoció Econòmica ja ha atorgat 78 subvencions per a les activitats comercials i de serveis, que es van veure obligades a tancar i per a les que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència de l’emergència provocada per la COVID-19. 

Segons la regidoria, s'han presentat 100 peticions d'ajuts de les quals s'han resolt 78 de manera positiva que suposen 30.995,33 euros. 4 de les sol·licituds han estat denegades per no complir els requeriments i 3 perquè ha desistit l'interessat. En aquests moments, queden 15 sol·licituds pendents de resoldre. 

Amb aquests ajuts de fins a 500 euros, el govern municipal vol donar suport al teixit comercial per fer front a la crisi econòmica que ha provocat la COVID-19. La partida que s'hi va destinar estava pressupostada en prop de 80.000 euros.