Consulta pública per fer una ordenança per a la promoció de la instal·lació de panells solars

Última revisió 12-12-2019 10:51
27/05/2019

L'Ajuntament engega avui un procés de participació per aprovar una ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica en habitatges i empreses.

La idea és que l'ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica promogui i incentivi la implantació de les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica al poble.

L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha resolt iniciar els tràmits per aprovar una Ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l'àmbit municipal tant a nivell domèstic com d'activitats econòmiques.

El procediment que se seguirà un cop la ciutadania faci les seves aportacions a través de la plataforma Malgrat Decideix és el següent:

-Es crearà una Comissió d'Estudi integrada per tècnics municipals i responsables polítics que analitzarà les propostes que s'hagin presentat durant el termini de consulta pública i elaborarà una proposta d'ordenança que s'elevarà al Ple Municipal.

-Es farà informació pública de l'Ordenança un cop aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament per tal de que els ciutadans puguin consultar-la i fer les al·legacions i propostes que considerin adients.

-Les propostes que es presentin les estudiarà la Comissió i si s'escau, s'inclouran en la proposta d'Ordenança a aprovar definitivament.

Consulta pública per fer una ordenança per a la promoció de la instal·lació de panells solars
Consulta pública per fer una ordenança per a la promoció de la instal·lació de panells solars