Constituïda la taula local de planificació educativa

Última revisió 12-11-2021 14:44
12/11/2021

L’Ajuntament de Malgrat de Mar i el Departament d'Educació de la Generalitat van constituir ahir dijous al migdia la taula local de planificació educativa. Aquest òrgan s'ha creat per garantir la participació dels ens locals en la programació de l'oferta educativa. La taula ha de servir per definir el futur mapa educatiu de Malgrat de Mar. En aquesta primera reunió, també es van designar els membres de la taula local que participaran a les comissions de participació.

La Taula Local de Planificació Educativa de Malgrat de Mar està formada pel director dels Serveis Territorials d'Educació del departament d'Educació; l'adjunta de Direcció i Planificació Escolar; l'inspector de la zona i del departament de Planificació d'Educació. Per part de l'Ajuntament en formen part l'alcalde, Joan Mercader, la regidora d'Educació, i cinquena tinent d'alcalde, Lurdes Borrell, i la tècnica municipal.

El Departament d'Educació, que és qui té les competències, ha optat per la corresponsabilitat del món local i participació de la comunitat educativa en la planificació educativa.  Però això, ha creat aquests nous òrgans que permeten reforçar la corresponsabilitat en matèria de planificació, escolarització i admissió d’alumnes.

D’aquesta manera, s'han activat les taules locals de planificació educativa i s’han ampliat les competències de les comissions de garanties d’admissió, especialment en relació amb la matrícula viva, que és l’escolarització al llarg del curs escolar.  A més, s'han creat les comissió de participació en la programació de l’oferta educativa, que es defineixen com els òrgans a través dels quals es garanteix la participació dels sectors de la comunitat educativa en la programació de l’oferta de llocs escolars. En aquest sentit, a la reunió de treball d'ahir de la taula local es van designar els membres de la taula de planificació educativa que participaran en la comissió de participació en la programació de l’oferta educativa, de la qual en formen part també, la inspecció educativa, les direccions del centre, el professorat i les famílies, i que es crearà pròximament.