Comencen a implantar sistemes de drenatge urbà sostenible en el municipi

Última revisió 14-02-2023 13:06
14/02/2023

L'Ajuntament ha començat a aplicar a la trama urbana de Malgrat de Mar sistemes urbans de drenatge sostenible -coneguts com a SUDS o "Sustainable Urban Drainage Systems". Es tracta d'una acció per fer front a l’emergència climàtica i aconseguir que el municipi sigui més resilient. La primera experiència de drenatge, que permet reproduir en l’àmbit urbà el comportament natural de l’aigua d’escolament, s'ha portat a terme a l'avinguda de la Costa Brava i en un termini breu de temps s'aplicarà a molts altres espais del poble. 

L'objectiu d'aquesta acció és afavorir la retenció, el tractament i el drenatge localitzat de l’aigua de pluja per a la devolució al medi o per a la utilització directa, aprofitant els processos naturals en la gestió del cicle de l’aigua.

A l'avinguda de la Costa Brava, s'han creat diversos d'aquests sistemes de drenatge urbà a l'altura del Pavelló Municipal d'Esports i la piscina. S'ha retirat part del paviment de la vorera per crear un espai on l'aigua, de forma natural, es pugui infiltrar al subsol.

D'aquesta manera, s'ajuda a reomplir l'aqüífer que es fa servir per regar els espais verds de Malgrat de Mar. La idea és continuar aplicant aquest model de permeabilització del sòl per afavorir la infiltració d'aigua a l'aqüífer, que alhora suposa una millora per afavorir la biodiversitat. Aquesta acció d'adaptació al canvi climàtic és una solució basada en la natura (SBN).

Imatge d'aquesta mati del sistema de drenatge
Imatge d'aquest matí del sistema urbà de drenatge sostenible a l'avinguda de la Costa Brava. Foto: AjMalgrat.