Bona valoració del 1r pressupost participatiu i propostes per millorar el procés per al del 2019

Última revisió 12-12-2019 23:09
26/10/2018

El grup motor del procés de participació en el pressupost 2018 va fer avaluació i seguiment ahir vespre del procés. La valoració d'aquesta primera experiència de participació en el pressupost ha estat bona i el grup motor ha exposat propostes per millorar el protocol que marcarà el procediment en el 2n pressupost participatiu, que serà el del 2019.

Entre les propostes sorgides per millorar el procés de participació hi ha la de fer-lo més àgil, arribar més als joves, aconseguir més índex de participació de la ciutadania, millorar la difusió del procés, entre altres. El grup motor va valorar també molt positivament la plataforma Malgrat Decideix com a eina de participació del procés.

El regidor de Participació Ciutadana, Ramir Roger (ERC), ha explicat que les millores exposades pel grup motor seran introduïdes en el protocol de participació per aplicar-les en el procés de 2019. Ramir Roger ha confirmat la intenció de fer participació ciutadana en el pressupost de 2019.