Bona acollida de l'ampliació del radi de protecció de les escoles durant els primers 15 dies

Última revisió 30-09-2020 14:42
30/09/2020

La Policia Local fa un bon balanç del funcionament del nou dispositiu de mobilitat a l'entorn dels centres escolars durant primers 15 dies de la tornada a les aules. Amb el retorn a les escoles, la Policia Local va posar en marxa una ampliació del radi de protecció dels centres escolars amb un increment dels carrers tallats al trànsit de vehicles durant les entrades i sortides dels nens i nenes. 

El sotsinspector de la Policia Local, José Manuel Martínez, ha explicat que el balanç d'aquests primers dies d'escola és bo. "La valoració és bona per part nostra per com està funcionant, però també perquè així ens ho han traslladat totes les escoles", ha detallat. També ha explicat que amb aquest increment de les zones de protecció escolar ja existents amb els camins escolars s'ha aconseguit "la complicitat dels pares". "Hem aconseguit entre tots potenciar el trasllat a peu, reduir els temps de tall de carrer i agilitzar les entrades i sortides", ha destacat. 

"L'experiència d'aquests dos cursos, que ja portàvem amb camins escolars ens ha permès ara, amb l'afegitó de la situació d'emergència de la pandèmia sanitària de la COVID-19, ens ha permès aconseguir entre tots i totes un entorn segur per als alumnes durant les entrades i sortides dels centres", ha destacat. 

El nou dispositiu de mobilitat a les escoles també aplica altres mesures a més del tall de carrers com circuits per organitzar la circulació de nens i nenes i les famílies durant els horaris d'entrada i sortida, que es fan de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables, entre d'altres. 

S'han ampliat el nombre de carrers talls al trànsit durant lels horaris de les entrades i sortides a les escoles. Foto: AjMalgrat.
S'han ampliat el nombre de carrers talls al trànsit durant lels horaris de les entrades i sortides a les escoles. Foto: AjMalgrat.