Aproven com a emergència l'arranjament provisional del Camí de la Pomereda entre Mas Bages i el riu

Última revisió 18-02-2020 11:33
18/02/2020

La Junta de Govern Local va aprovar dijous passat l'execució dels treballs per reparar i sanejar 600 metres del tram del Camí de la Pomereda, entre la carretera de Mas Bages i la zona de càmpings, malmès pel temporal Glòria. Aquests treballs, aprovats com a emergència, tenen un cost de 200.000 euros. 

L'arquitecte municipi proposa una actuació al Camí de la Pomareda, encara que sigui provisional, amb la restitució de les parts afectades, amb una pavimentació granular, amb la rehabilitació de les infraestructures existents, com les telecomunicacions i enllumenat públic, que permeti mantenir les activitats d’acampada existents, i garantir l’accés a peu i rodat dels usuaris, amb la garantia d’evacuació d’aquests en cas d’emergència. Les obres incloure retirar els residus provinents dels paviments i construccions malmeses a la zona. Aquestes obres són actuacions d’emergència atesa la gravetat i la urgència dels càmpings.

 

Altres acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local també va aprovar l'adjudicació del servei de manteniment d'equips de climatització i calderes de diverses instal·lacions municipals per a aquest 2020 a l'empresa Elecnor SA per un import de 8.297,10 euros. 

També es va adjudicar a l'empresa Mònica Bedòs Balsach els serveis de manteniment de la gestió integrada de les plaques als espais verds de Malgrat de Mar per a aquest 2020 per un mport de 6.050 euros. 

A més, es va adjudicar a l'empresa Ascensor Soler SA el canvi de peces per a l'ascensor inclinat i el manteniment preventiu per a aquest 2020 per uns imports de 9.622,95 euros i 6.306.47 euros. 

Per altra part, la Regidoria de Cultura ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona una subvenció de per a l'edició d'un llibre de la 13a Beca d'Investigació "Vila de malgrat de Mar", dedicat a La Pilona. 

La Regidoria d'Igualtat i LGTBIQ també va portar a aprovació l'adhesió de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació per a l'anualitat 2020, aportant una quota anual de 1.000 euros. L’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació ofereix diversos recursos als ajuntaments que l’integren, encaminats a la transformació social i el foment de valors que integrin els principis d’igualtat i de no-discriminació, a través de projectes de sensibilització com xerrades, tallers, cinefòrums i exposicions gratuïtes al llarg de l’any, així com projectes de participació ciutadana per a incrementar la visibilitat de les experiències de les dones. La Regidoria d’Igualtat i LGTBIQ considera la idoneïtat dels recursos que ofereix l’Observatori per a la consecució d’objectius recollits al I Pla d’Igualtat de Gènere de Malgrat de Mar. 

La Junta de Govern també va aprovar la petició de la Regidoria de Cultura d'ajuts econòmics per a l'organització de MalgrART, el Festival Arrela't i activitats de les festes majors.