Aprovat l'acord de custòdia fluvial per garantir la protecció i desenvolupament de l'ecosistema de La Tordera

Última revisió 10-12-2019 13:09
25/04/2019

La Junta de Govern Local, format per JXM, ERC, PDeCAT i CUP, ha aprovat aquest migdia el conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per formalitzar la col·laboració entre les dues administracions mitjançant un acord de custòdia fluvial per garantir la protecció de l'ecosistema aquàtic de La Tordera al seu pas per Malgrat de Mar.

L'ACA promou conservar i recuperar els acords de custòdia del domini públic hidràulic amb els ens locals i les entitats vinculades al territori amb l'objectiu de conservar i recuperar els ecosistemes aquàtics en els cursos fluvials dels rius. La custòdia també té com a objectiu conscienciar i implicar a la ciutadania en la millora de la qualitat dels ecosistemes fluvials, alhora que vol estimular i potenciar el voluntariat ambiental. El programa d'acció del conveni de custòdia fluvial de la mota del riu La Tordera en el tram de Malgrat de Mar preveu 3 projectes: la Ruta de la Tourdera, la restauració de l'espai fluvial de l'antic camp de tir a la mota de La Tordera i la restauració d'espais entra la ruta de la Tourdera i la llera de La Tordera.

La Junta també ha aprovat avui un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de La Selva per al desenvolupament del projecte "Ruta de La Tordera i riera d'Arbúcies" fins al 31 de desembre de 2022. L'acord preveu un seguit d'actuacions a desenvolupar i el compromís per part de l'Ajuntament d'aportar 3.540,81 euros. 

A més, s'ha aprovat la segona certificació d'obres incloses en el projecte de remodelació del Passeig Marítim, executades per l'empresa Rogasa SU per un import de 245.252,38 euros. 

La junta ha aprovat el padró de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per al 2019 pels següents imports: valor cadastral 871.682.529,05 euros; base liquidable 858.913.952,63 euros; quota íntegra 6.527.746,04 euros; import bonificacions 19.225,62 euros i quota líquida 6.508.520,42 euros. 

A més, s'ha aprovat la contractació de diverses activitats per a la Festa Major de Sant Roc 2019: havaneres amb Les Anxovetes, Haváname i Els Cremats, orquestra Selvatana i l'espectacle de pirotècnia amb l'empresa Antiga casa Manel Estalella SL. Tot per una despesa de 26.511 euros. 

S'ha tirat endavant també un conveni amb la Coral Atzavara per a realització de diferents activitats aquest 2019 per un import de 5.500 euros.