Aprovat el projecte d'"urbanisme tàctic" que es portarà a terme al carrer Escoles per pacificar el trànsit

Última revisió 29-09-2022 08:50
28/09/2022

La Junta de Govern Local de dijous passat va aprovar inicialment el projecte d'"urbanisme tàctic" per pacificar el trànsit del carrer de les Escoles. L'objectiu és convertir aquest carrer, en el qual conflueixen tres centres educatius, en un espai més segur per als vianants, en especial per als infants. S'aconseguirà sense fer-hi obres només col·locant diferents peces de mobiliari urbà com bancs, grades, jardineres, aparcaments per a bicicletes papereres o tanques, amb arbres i amb pintura viària. El projecte té un pressupost de 179.465,06 euros. Aquesta serà la primera experiència a Malgrat d'"urbanisme tàctic", basat en transformacions ràpides i de baix cost per reduir l'espai que ocupen els vehicles en favor dels vianants. 

 

El govern municipal vol millorar el carrer de les Escoles des del carrer de Sant Esteve fins al d'en Fonlladosa amb una intervenció d'urbanisme tàctic. El denominat urbanisme tàctic, que es porta a terme a nombroses ciutats de tot el món, és un conjunt d'eines per canviar ràpidament els usos d'un carrer, permet adaptar l'espai a una nova mobilitat i permet gaudir del mateix d'una manera diferent. Aquestes actuacions permeten aconseguir fer canvis funcionals en els carrers d'una manera més ràpida i d’una manera més econòmica. Aquestes actuacions, que es basen sovint en la implantació d'elements de mobiliari urbà i pintura viària, són fàcilment reversibles en cas que sigui necessari. 

El projecte d'urbanisme tàctic del carrer de les Escoles es va iniciar l'any passat amb un procés participatiu. L'objectiu és garantir una mobilitat i accessibilitats segures, donat l'impacte que tres centres educatius -Escola Mare de Déu de Montserrat, Escoles Fonlladosa i l'Escola Bressol Didú- que conflueixen en aquest carrer. I també vetllar per a la creació d'espais urbans de qualitat per a tota la ciutadania. D'aquesta manera, el projecte inicialment aprovat vol pacificar el trànsit, reduint la velocitat de circulació dels vehicles i alhora incrementar els espais per als vinants, aconseguint un camí escolar més segur. 

La proposta preveu intervenir únicament en la vorera de ponent amb especial cura a la cantonada dels carrers Escoles i Ramon Turró. Entre les accions que s'executaran hi ha la introducció d'una línia d'arbrat al costat de ponent del carrer, el disseny d'escocells de grans dimensions per permetre la coexistència d'arbrat i altre tipus de vegetació que beneficiï la biodiversitat. 

 

Notícies relacionades:

L'Ajuntament engega en el carrer Escoles la primera experiència d'urbanisme tàctic a Malgrat

Carrer de les Escoles
Imatge del Dia sense cotxes de la setmana passada. Foto: AjMalgrat.