Aprovat el manual per connectar i homogeneïtzar les xarxes ciclables del municipi

Última revisió 22-01-2021 14:13
22/01/2021

La Junta de Govern Local va aprovar ahir al migdia el manual de mobilitat de les xarxes ciclables de Malgrat de Mar. Es tracta d'un document elaborat pel departament de Mobilitat de l’àrea de la Policia Local que permetrà desenvolupar de forma adequada l’estudi de mobilitat de les xarxes de carril bici del municipi, amb la finalitat d’aconseguir la connexió total dels diferents recorregurts i la homogeneïtzació i manteniment de la senyalització. 

El manual neix de la necessitat de disposar d’un document tècnic per assolir específicament la homogeneïtzació i manteniment de la senyalització dels carrils bici. És un manual de recomanacions de criteri tècnic. 

L’objectiu és garantir la seguretat dels usuaris en la seva mobilitat en bicicleta pel municipi, dotant alhora també l’entorn de tots els equipaments de places d’aparcament per a bicicletes, connectant tota la xarxa de carrils bicis,  homogeneïtzant i mantenint la senyalització. Tot això, sota i amb ple respecte dels principis de seguretat, llegibilitat, linealitat, continuïtat, accessibilitat, convivència, qualitat i confort, durabilitat i manteniment, ecologia i economia, mínima invasió i finalment estètica.