Aprovada definitivament l'obra de renovació del paviment del carrer Sant Esteve des d'Escoles fins l'Àncora

Última revisió 02-10-2020 11:27
02/10/2020

La Junta de Govern Local va aprovar ahir al migdia de manera definitiva la memòria valorada de la renovació parcial del paviment del carrer Sant Esteve. Aquesta memòria es va aprovar el passat mes de febrer, però veïns del carrer van presentar al·legacions, que ahir la junta va desestimar. 

L'actual carrer de Sant Esteve va ser renovat l'any 1997. L'obertura del tram de carrer durant els períodes i horaries dels centres educatius dins el projecte de Camins Escolars l'any 2018, entre el carrer de les Esoles i la plaça de l'Àncora, ha fet necessari adequar el tipus de paviment de la part central perquè sigui més resistent al pas de vehicles. Per això, se substituirà la llosa romana de gran format per un llambordí petit de formigó gris, el qual suporta millor l'erosió provocada pel pas de vehicles. 

Les obres costaran 39.179,70 euros i s'allargaran 1 mes i mig, aproximadament. 

 

Altres acords

La Junta de Govern Local d'ahir va aprovar altres propostes com l'adjudicació del servei d'atenció a les víctimes de violència masclista a la terapeuta Montserrat Mola per 101 hores i un import de 5.697,16 euros. Els Serveis Socials de l'Ajuntament atenen cada any dones que pateixen o han patit violència i maltractament per part de les seves parelles o ex parelles. Malgrat de Mar no disposa de recursos especialitzats per atendre aquestes dones i per això, són derivades als serveis més propers ubicats a Mataró, com el Servei Informació i Atenció a Dones (SIAD) i el Servei d’intervenció especialitzat en violència masclista (SIE).  Actualment aquests serveis, que són comarcals, tenen llistes d’espera considerables i per tant, tampoc no són serveis immediats en l’atenció d’aquestes persones. Per altra banda, quan les dones són ateses, no en tots els casos poden mantenir el tractament donat que no sempre poden assumir les despeses dels desplaçaments. Les llistes d’espera d’aquests serveis fa que l’atenció a les víctimes sigui espaiada en el temps i els tractaments s’hagin d’adaptar a la disponibilitat dels serveis i no a les necessitats i als tempos de les dones usuàries. A més, la situació viscuda durant el confinament de la pandèmia sanitària, s'han icnrementat els casos de violència, en el que a més de l’atenció urgent del primer moment tenen la necessitat de suport psicològic i d’acompanyament. Segons els Serveis Socials, algunes de les dones que ja han estat ateses des del suport psicològic per a les dones víctimes de la violència Masclista iniciat l’any 2019, necessiten de la continuïtat del recurs, ja que segueixen en tractament, havien treballat i creat vincle de confiança amb la psicòloga Montserrat Mola, motiu pel qual es considera "imprescindible poder continuar amb la mateixa terapeuta". Aquest servei que s’ofereix de suport psicològic per a les dones, és molt difícil d’establir vincle i crear la necessitat d’assistència per a la millora, motiu pel qual no es pot anar canviant de terapeuta, segons Serveis Socials. 

També es va aprovar a la sessió d'ahir la primera adenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament per al finançament anual del Pla d'Actuació Municipal en Joventut. L'Ajuntament rebrà 5.310 euros del Consell Comarcal del Maresme per aquest conveni. 

La Junta també va aprovar la compra de 20 impermeables de 3 capes per a la Policia Local a Carles Sánchez per un import de 9.317 euros.