Adjudiquen les obres per reparar el mur de l'aparcament del CAP

Última revisió 24-02-2020 13:54
24/02/2020

La Junta de Govern Local va aprovar dijous passat considerar una emergència la reparació del mur de contenció que separa l'aparcament del CAP i la riera de Sant Genís de Palafolls, que es va malmetre durant el temporal Gloria. 

La junta va adjudicar a l'empresa Gaby Martínez SL els treballs de reparació de les obres per un import de 36.016,56 euros. Van caure uns 55 metres de mur de contenció que separava l’aparcament del CAP de la riera per l'aigua que baixava per la mateixa, deixant descalçat un pal de la xarxa elèctrica de mitja tensió. L'arranjament que es farà és provisional, seguint indicacions de l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA). D'aquesta manera, es deixa per a més endavant la solució definitiva que planteja l’ACA de continuar canalització de la riera fins a l’entrada del Parc Francesc Macià.

 

Altres acords de la junta

La Junta també va aprovar va prendre raó de les despeses dels Jutjat de Pau de Malgrat de Mar de l'any passat, que ascendeixen a 30.132,74 euros, i que assumeix l'Ajuntament. A més, es va sol·licitar un ajut de 5.000 euros per a aquestes despeses. 

A més, es va contractar la realització de tallers i xerrades sobre la higiene postural als centres escolars per a Educació Infantil i Primària per un import de 9.728 euros. En total es faran 64 tallers de 2 hores cada taller. El curs 2017-2018, l’Ajuntament de Malgrat de Mar va iniciar a les escoles públiques d’educació infantil de segon cicle i d’educació primària del municipi un projecte d’educació per a la salut postural. Aquest projecte, iniciativa de MIM esquena sana a l’escola, es concep com un projecte de prevenció primària pels problemes de columna vertebral en infants, per fer-los conscients de la importància de l’educació postural i així promoure la seva salut, evitant i/o prevenint mals hàbits, que puguin desembocar en possibles lesions futures i millorant la seva qualitat de vida. El projecte es presenta com un mètode pedagògic, amb material adient per a infants d’educació infantil de segon cicle i d’educació primària, adaptat a les edats i que augmenta en complexitat a cada curs. L’Ajuntament de Malgrat de Mar està interessat en donar continuïtat al projecte d’educació i higiene postural als centres d’educació infantil i primària del municipi, atenent a la valoració molt positiva que n’han fet els centres educatius, així com per donar continuïtat als resultats de l’Estudi sobre l’ergonomia a les aules de Malgrat de Mar, encarregat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i presentat el passat 1 d’abril al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i que ha guanyat el Premi de Fisioterapeutes de l’any 2019, atorgat pel col·legi de fisioterapeutes de Catalunya.

Per altra part, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme pel programa de suport administratiu a l'equip bàsic d'atenció social del contracte programa 2018-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socioals i Famílies per a l'any 2020. El conveni té una despesa de 3.069,98 euros. 

A més, es va aprovar les bases del 9è Concurs de Debat Escolar per al curs 2019-2020, organitzat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que tindrà lloc el proper 20 d’abril de 2020, a les 9.30 h al Centre Cultural. L’objectiu del concurs és promoure un espai de debat en què els alumnes posin de manifest la seva capacitat d’oratòria sobre temes del seu interès. Els estudiants hauran d’exposar i defensar els seus arguments posant en pràctica les seves capacitats comunicatives, d’expressió oral en llengua catalana, de treball en equip i de recerca prèvia. Hi participen alumnes de 4t d’ESO dels centres escolars del municipi: Institut Ramon Turró i Darder, Escoles Fonlladosa, Vedruna Malgrat i Col·legi Maristes Sant Pere Chanel. El tema escollit enguany és“L’humor té límits?”.

També es van aprovar la realització del cursos de la Regidoria d'Inserció Laboral "Alfabetització Digital per a la recerca de feina" i "Prepara't per l'ACTIC". Els cursos tenen una despesa de 2.750 euros. L'Ajuntament ha demanat una subvenció al Servei del Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona per fer front al 75% de la despesa de les dues formacions.