Adjudicades les obres de millora dels carrers Emili i Sant Antoni

Última revisió 04-11-2022 14:19
04/11/2022

El govern municipal va aprovar ahir en Junta de Govern Local l'adjudicació de les obres de millora dels carrers Emili i Sant Antoni. Els treballs els farà l'empresa Rogasa, Construcciones y Contratas SAU per 137.359,16 euros i s'allargaran uns tres mesos, aproximadament. Els dos carrers passaran a tenir plataforma única com el Maó i Caporal Fradera. 

Els carrers Emili i Sant Antoni Abat deixaran de tenir voreres, suprimint així barreres arquitectòniques, i es crearà una plataforma única que permeti una circulació segura i integrada en les zones de vianants de l'entorn. Els dos vials es troben en molt mal estat amb voreres estretes i desnivellades i la calçada feta malbé. La proposta de millora preveu actuar sobre els 610 metres quadrats del carrer Emili, i 575 metres quadrats del Sant Antoni Abat.

La voluntat és acabar de configurar un itinerari practicable que afavoreixi la convivència ciutadana al carrer i fomenti la sostenibilitat ambiental, el qua ja s'ha iniciat amb la remodelació que s'ha fet als carrers Maó i Caporal Fradera. 

 

 

Notícies relacionades:

Els carrers Emili i Sant Antoni Abat també tindran plataforma única com Maó i Caporal Fradera

Carrer Emili
Imatge d'arxiu del carrer Emili. Foto: AjMalgrat.